Skip to main content

Езикът, разбиран от всички славянски народи

С Междуславянски можете да намерите повече славянски говорещи приятели и колеги от цял ​​свят.⁽*⁾

Как работи

В бизнеса и туризма

Изучаването на Междуславянски бързо подобрява ефективността на комуникацията от лице в лице между хора, говорещи различни славянски езици. Поради разнообразието от живи славянски езици, един текст или изказване на Междуславянски заема по-малко време и пространство, както за консумация, така и за производство.

Нейтрален език

Междуславянският език не е свързан с определена култура, език, нация или правителство. Нито един носител на езика няма неравностойно предимство. Затова Междуславянският език се подкрепя от международната общност и е свободен от политически и етнически проблеми.

Общо славянско наследство

От началото на XVII век до днес, на територията на съвременните славянски държави, можем да проследим непрекъснатите опити да се създаде език между тях. Споделянето на културни и научни познания и възстановяването на комуникацията между славянските народи придобива все по-голямо значение в дигиталната епоха.

Ресурси за овладяване и използване на Междуславянски

В социалните мрежи има много активности - там можете да задавате въпроси и да получавате отговори, както и да практикувате езика на живо. Освен това постоянно работим по софтуерни продукти, за да подобрим вашия опит с Междуславянски език: интерактивно приложение за речник, проверка на правописа, клавиатурни подредби и др.

Вземете ресурси