Skip to main content

Klávesnice

Automatický preklad
Tento článok bol automaticky preložený a môže obsahovať chyby. Zabezpečenie prekladu do viac ako desiatich jazykov je náročná úloha a tešíme sa na vašu pomoc. Ak nám chcete pomôcť zlepšiť kvalitu našich prekladov, kontaktujte nás na Discord. Prípadne môžete navrhnúť opravy priamo cez GitHub.

Windows

http://tyflonet.com/siciliano/klaviatury

Mac

TODO: pridať odkazy

Linux

  • Rozšírená MS latinka na medzinárodných latinských klávesniciach (napríklad hrvatska vo variante unicodeus).
  • Plná cyrilická klávesnica je na štandardnej ukrajinskej klávesnici.

Android

http://usachov.eu/g

Iné platformy

Ak pre vašu platformu neexistuje žiadna klávesnica, môžete skúsiť použiť niektoré vstavané rozloženia klávesnice:

Pre medzislovanskú latinskú abecedu:

  • čeština (štandardná, čiastočne etymologická)
  • chorvátčina (vyňatá)
  • Srbsko (ospravedlnené)
  • slovenčina (vyňatá)

Pre medzislovanskú azbuku:

  • srbčina (vyňatá, bez "Ы")