Przejdź do głównej zawartości

Numery od 1 do 10 w językach słowiańskich

Automatyczne tłumaczenie
Ten artykuł został przetłumaczony automatycznie i może zawierać błędy. Zapewnienie tłumaczenia w ponad dziesięciu językach to trudne zadanie i czekamy na Twoją pomoc. Skontaktuj się z nami na Discord, ​​jeśli chcesz pomóc nam poprawić jakość naszych tłumaczeń. Alternatywnie możesz zasugerować poprawki bezpośrednio przez GitHub.

Naturalne języki słowiańskie

Język12345678910
Prasłowiańskijedinŭdŭvatrĭječetyrepętĭšestĭsedmĭosmĭdevętĭdesętĭ
Staro-cerkiewno-słowiańskiѥдинъдъватриѥчєтырєпѧтьшєстьсєдмьосмьдєвѧтьдєсѧть
Staronowogrodzkiодинъдъватри(ѥ)цьтьрипѧтьшєстьсємьосмьдєвѧтьдєсѧть
Starorosyjskiодинъдъватриѥчєтырєпѧтьшєстьсємьосмьдєвѧтьдєсѧть
Rosyjskiодиндватричетырепятьшестьсемьвосемьдевятьдесять
Białoruskiадзіндватрычатырыпяцьшэсцьсемвосемдзевяцьдзесяць
Podchalańskiodindvatryštyrypjaťšêsťsiêmvôsimdeveťdeseť
Ukraińskiодиндватричотирип'ятьшiстьсiмвiсiмдев'ятьдесять
Rusińskiєдендватричетырипятьшістьсїмвусямдевятьдесять
Huculskiodendvatreşterǐpǐechǐşîschǐsimvisimdeawichǐdeasichǐ
Łemkowsko-rusińskiєдендватриштыри, штырiпятшистсімвісем, осемдевятдесят
Śląskijedyndwatřištypjyńćšeśćśedymuoźymdźewjyńćdźeśyńć
Polskijedendwatrzyczterypięćsześćsiedemosiemdziewięćdziesięć
Wielkopolskijedyndwaczysztyrypińćszyśćsiedymosiemdziwinćdzisinć
Kaszubskijedendwatrzësztërëpiãcszescsétmëòsmëdzewiãcdzesãc
Połabskijadåndåvotåricitĕrpątsistsidĕmvisĕmdivątdisąt
Dolnołużyckijadendwatśistyripěśšesćsedymwósymźewjeśźaseś
Górnołużyckijedyndwajtřištyripjećšěsćsydomwosomdźewjećdźesać
Czeskijedendvatřičtyřipětšestsedmosmdevětdeset
Słowackijedendvatrištyripäťšesťsedemosemdeväťdesať
Słoweńskienadvatrištiripetšestsedemosemdevetdeset
Kajkawski chorwackijedendvatričetripetšestsedemosemdevetdeset
Czakawski chorwackienyduytarycetyrpetšeštšedanošandevetdešet
Chorwacki/bośniackijedandvatričetiripetšestsedamosamdevetdeset
Serbskiједандватричетирипетшестседамосамдеветдесет
Macedońskiедендватричетирипетшестседумосумдеветдесет
Bułgarskiединдватричетирипетшестседемосемдеветдесет
Russenorskodíntvatrisheteripjôetsêstsêmvôsomdivitdesit

Sztuczne słowiańskie języki pomocnicze

Język12345678910
Ruski jezik (Križanić)једѐндва̂три̂чети́рипêтшêстсéдемóсемдéветдéсет
Sveslavjanski jezik (Ban)jedindvatričetiripjatšestsedmosemdevjatdesjat
Vsjeslovianьskyь (Bambas)jedinъdvatričetyripiatšestьsedmьosmьdievjatdiesjat
Uzajemni Pravopis Slavjanski (Majar)једендватрічетіріпетшестседмосмдеветдесет
Neuslawisch (Hošek)jedendvatričetiripjatšestsedemosemdevjatdesat
Občeslovjanski (Hošek)odindvatričetyrepjatjšestjsedemosemdevjatjdesatj
Slavina (Konečný)éndvatrečverpětšestsedmosmdevětdeset
Slovanština (Kolkop)prvvtertretчtvrtpetſestsedmosmdevetdeset
Slavski (Holý)endvatričetirpetšestsedmosmdevetdeset
Slovan (Zidek)ednadvatrichtorpiatshestsodumosumdavetdasot
Meždunarodski jazikйединдватричетирипетшестседемосемдеветдесет
Slovio, Ruslavskdindvatricxtirpiatsxessiemvosdevdes
Slovojedindvatričtyripęťšesťsedmosmdevęťdesęť
Glagolicajedendvatričetyripětšestsedmosemdevětdesat
Proslavaedindvatrichetripatshestsedemosemdevatdesat
Panslavienedindvatriqetiripetxestsedemosemdevetdeset
Medjazik (Slavonske jazik)jedindvatric'etiripjets'estsedemosemdevetdeset
Slovienskendvetris'tirpets'essemosdevdes
Slovianskijedindvatričetyripeťšesťsedmosmdeveťdeset
Slavenen (Noven Slovio)edindvatricetirpentxestsedemosemneventdeset
Slovioskijedindvatričetiripiatšestsedemosmdevetdeset
Slavski jezikjedandvatričetiripetšessemosamdevetdeset
Novoslovienskijiedindvatričetyripiatšestsedmosmdeviatdesiat
Naučny Medžuslovjanskijedindvatričetyripęťšesťsedmosmdevęťdesęť
Sloviantojedindvatričetiripetšestsedemosmdevetdeset
Prostoslovjanskijedindvatričetiripetšestsedemosemdevetdeset
Rusantoodindvatricxetirepiatsxestsemvosemdeviatdesiat
Slovkoednodvitrichotiripetishestisedmiosedmidevetideseti
Venedčinajedenjdvatričetripetšestsedemosemdevetdeset
Nowoslownicaједендватричетырипѣтшестседемосемдевѣтдесѣт
Slovenska nova lingvafranka (SNL)jedendvatriczeterpetszestsedemvosemdevetdeset

Fikcyjne języki północnosłowiańskie

Język12345678910
Sevorianiedøndvaatriisxøtirpetsxestsedømosømdevetdeset
Vozgian (Gŭor vŭozgašchai)іђіндўаћрічядирпенћшећседемoсемдўенћдесенћ
Našica (nowy)edëtdevatriecetirepetsestsedmosmdevetdeset
Nasika (stary)inutatiiräcëturapëncëtisëstisëttomiostomiteentitesemti
Severskjedandvatreštårepetšestsedamosamdevetdeset
Mreziskjedandevateraštarapyntašastasedamosamdevetdesat
Slavënigedandevateraštarapintašastasedamosamdevetdesat
Slaviskgidandévateraštarapintašastasédamósamdévetdésat
Ijslovajijndvistrissjörispjemshessjödemästemnivamdisam
Skuodianjeriinodovatrijet'ietiiripientesieteuosmedievientediesiente-
Novegradianеденедоватрицетирепетишестишеньиошмидевитидешити
Onegian (Onegskoi ezeik)edindvatričeteirepetšestsedemosemdevetdeset
Rothian (Rodzku jezuk)jödindvatriššetüri------