Пређи на главни садржај

Бројеви 1-10 у словенским језицима

Аутоматски превод
Овај чланак је аутоматски преведен и можда садржи грешке. Обезбеђивање превода на више од десет језика је изазован задатак и радујемо се вашој помоћи. Контактирајте нас на Discord ако желите да нам помогнете да побољшамо квалитет наших превода. Алтернативно, можете предложити исправке директно преко GitHub-а.

Природни словенски језици

Језик12345678910
прасловенскијединидуватриијечетирипетшестседамосамдеветдесет
старославенскијдинъпиланатрићчетирипатшестседамосамдевојкадест
Стари Новгородскиједан пиланатри (ћ)четирипатшестседамосамдевојкадест
Стари рускиједан пиланатрићчетирипатшестседамосамдевојкадест
рускиједандватричетирипетшестседамосамдеветдесет
Белорускиједандватричетирипетшестседамосамдеветдесет
Подлацходиндвапокушајчетирипетшестја самваздушним путемдеветдесет
украјинскиједандватричетирипетшестсимосамдеветдесет
Русинједандватричетирипетшестседамсвимадеветдесет
Хутсулодендватристерипиецхисисцхисимвисимдевицхидеасицхи
лемко-русинскиједандватриигле, иглепетшкриљевцасимосам, осамдеветдесет
Силесиансамодватрипетпјинћшестод седамуозимдзевјинћдзесинћ
Енглисхједандватричетирипетшестседамосамдеветдесет
кашупскиједендвапробудити сесзтрепиацсзесцседамчак нидзевиацдзесац
Полабианбиеглухсузацитиратипатластсидемвисемдиватдисат
доњолужичкијадендватсистирипесшестседимосмииеееети си
Горњолужичкисамодватричетирииспећишестсидомвосомдзевјећдзесаћ
чешкиједандватричетирипетшестседамосамдеветдесет
словачкиједандватричетирипетшестседамосамдеветдесет
словеначкиједандватричетирипетшестседамосамдеветдесет
кајкавски хрватскиједандватричетирипетшестседамосамдеветдесет
чакавски хрватскиженедуитаречетирипетшестседаношандеветдесет
хрватски/босанскиједандватричетирипетшестседамосамдеветдесет
Serbianједандватричетирипетшестседамосамдеветдесет
македонскиједандватричетирипетшестседамосамдеветдесет
бугарскиједандватричетирипетшестседамосамдеветдесет
Руссенорскодинтватри схетерипјоетсестсемвосомбогатнедостатак

Конструисани словенски помоћни језици

Језик12345678910
Ruski jezik (Križanić)једѐндва̂три̂чети́рипêтшêстсéдемóсемдéветдéсет
Свесловенски језик (забрана)јединидватричетирипјатшестседамосамдеветдесет
Всјесловианскиь (Бамбас)јединидватричетирипетшестседамосамдиевљатдиејат
Узајемни Правопис Славјански (Магиар)једандватричетирипетшестседмиосамдеветдесет
Неуслависцх (Хошек)једандватричетирипјатшестседамосамдеветдесет
Обчесловјански (Хошек)одиндватричетирипетсикјседамосамдеветдесет
Славина (Финале)једандватрецрнапетшестседамосамдеветдесет
словенски (Колкоп)првовтертреткварталпетſикседамосамдеветдесет
словенски (Холы)ендватричетирипетшестседамосамдеветдесет
Слован (Зидек)еднадватрицхторпиатшестосодомосумдаветдасот
Међународни јазикједандватричетирипетшестседамосамдеветдесет
Словио, Руславскдиндватрицктирпиатскессиемвосдевдес
Речјединидватричетирипетшестседамосамдеветдесет
глагољицаједандватричетирипетшестседамосамдеветдесет
Прославаединдватрицхетрипатсхестседамосемдеватдесат
Панславиенединдватрикетирипеткестседамосемдеветдесет
Међазик (словенски језик)јединидватричетирипетс'естседамосамдеветдесет
словеначкиендватрис'тирпетс'есовдеосовинадевдес
Словенскијединидватричетирипетшестседамосамдеветдесет
Славенен (Новен Словио)единдватрицетирпенткестседамосемневентдесет
словенскијединидватричетирипиатшестседамосамдеветдесет
словенски језикједандватричетирипетшестосимосамдеветдесет
Новословиенскијсингледватричетирипетшестседамосамдеветдесет
Образовни Меџусловјанскијединидватричетирипетшестседамосамдеветдесет
Словиантојединидватричетирипетшестседамосамдеветдесет
прасловенскијединидватричетирипетшестседамосамдеветдесет
РусантоОдиндватрицкетирепиатскестсемсвеодступитидесиат
словачкиједандвитрицхотирипетисхестиседмиоседмидеветодесети
венецијанскиједењедватричетирипетшестседамосамдеветдесет
Новословницаједандватричетирипетшестседамосамдеветдесет
Словенска нова лингвафранка (СНЛ)једендватрицзетерљубимацсзестседемвоседеветдесет

Измишљени севернословенски језици

Језик12345678910
Северианиедøндватриискøтирпетскестседмиосамдеветдесет
Возгиан (Гуор вуозгашчаи)иђиндваћрицхадирпенћшећседамосамдеенћдесно
Нашица (стара)едетдеватриечетирипетшестседамосамдеветдесет
Насика (ново)инутатиираптицапедесетдасеттомистоматинејџертесемти
Северскједандватрештапетшестседамосамдеветдесет
Мрежискједанкамилатерашаторпинтасхастаседамосамдеветдесет
Целебратеднастикамиладисковишаторпинтасхастаседамосамдеветдесет
Слависку својој кућидеватераштарапинташаштаседаммоја старадеветдесат
Ијсловајијндвистрисјориспјемонасјодемастемснег дисам
Шкодајеринодоватријет'иетиирималасиетеуосмедиевиентедиесиенте-
Novegradianеденедоватрицетирепетишестишеньиошмидевитидешити
Онегиан (Онегскои езеик)једандватричетирипетшестседамосамдеветдесет
Ротхиан (Исус Христ)јодиндваТришшетури------