Przejdź do głównej zawartości

Pochodzenie słów

Automatyczne tłumaczenie
Ten artykuł został przetłumaczony automatycznie i może zawierać błędy. Zapewnienie tłumaczenia w ponad dziesięciu językach to trudne zadanie i czekamy na Twoją pomoc. Skontaktuj się z nami na Discord, ​​jeśli chcesz pomóc nam poprawić jakość naszych tłumaczeń. Alternatywnie możesz zasugerować poprawki bezpośrednio przez GitHub.

Prasłowiański

Słowa oparte są na żywych językach słowiańskich, a gdy te ostatnie nie są ze sobą zgodne, w zasadzie podążamy za większością, stosując system głosowania. Aby uniknąć niespójności, musimy upewnić się, że słowa używające tego samego rdzenia zawsze używają go w tej samej formie. Ponieważ wszystkie języki słowiańskie czerpią swoje formy z języka pospolitego w dość przewidywalny sposób, nigdy nie zapożyczamy ich bezpośrednio. Zamiast tego podążamy za modelem prostego wyprowadzenia z języka pospolitego słowiańskiego. Dzięki temu język jest zarówno łatwiejszy do rozpoznania, jak i łatwiejszy w użyciu dla wszystkich. Już po przeczytaniu kilku tekstów człowiek automatycznie szybko nauczy się, jak dany dźwięk w jego własnym języku jest reprezentowany w języku starosłowiańskim.

Poniższa tabela pokazuje, w jaki sposób różne pospolite słowiańskie dźwięki i sekwencje są traktowane w języku intersłowiańskim. Proszę zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach możliwe jest rozróżnienie wersji północno- i południowosłowiańskiej (zob. Flavourisation).

Proto-SlavicOCSSlavic Interslavic Examples
Etymological alphabet Standard alphabet Etymological alphabet Standard alphabet
yꙑ, ъиESl./WSl. y, SSl. iyybyti, dobrybyti, dobry
ěѣRU/BE 'e, UK i, PL ie/ia, CZ ě/e/a, SKie/e/a, SL/SR/MK e, HR (i)je, BG e/jaěěsvět, rěkasvět, rěka
ęѧESl. ja, PL ią/ię, CZ a/ě, SK ä/a/ia, SSl.eęejęzyk, svętyjezyk, svety
ǫѫPL ą/ę, CZ u/ou/i, SL o, MK a, BG ă/a, otherwise uųupųt́, rųkaput, ruka
initial ǫ-ѫ-RU/CZ/SK u-, PL wą-, SB wu-; other languages are less consistentvų-vu-troby, pakvutroby, pavuk
strong ььBCMS a, otherwise eėeotėc, pėsotec, pes
strong ъъESl./SK/MK o, PL/CZ/SL e, BCMS a, BG ăȯosȯn, pěsȯkson, pěsok
(C)orC
(C)olC
ра
ла
ESl. (o)ro/(o)lo, PL ro/ło, SSl./CZ/SK ra/la
ra
la
gd, kva
gva, mdy
grad, krava
glava, mlady
(C)erC
(C)elC
рѣ
лѣ
ESl. (e)re/(o)lo, PL rze/le, CZ ře/lě, SKre/lie, SL/SR/MK re/le, HR rije/lije, BGrja/lja

bg, pd
mko
bg, pd
mko
CъrCръESl. or, PL ar, BG ъr, otherwise rrrtrg, krčmatrg, krčma
CьrCрьESl. er, PL ar/ierz, BG ъr, otherwise rŕrdŕžati, smŕdržati, smrt
CъlCRU/SL/MK ol, BE/UK ou, PL oł/łu/eł, CZ/SKl/lu, BCMS u, BG ъlȯloldȯlg, kȯlbasadolg, kolbasa
CьlCльRU/SL/MK ol, BE/UK ou, PL oł/łu/eł/il, CZ/SKl/lu, BCMS u, BG ъlȯloltȯlsty, vȯlktolsty, volk
pj, bj,
mj, vj
пль, бль...ESl./SSl. plj, blj..., WSl. p, b...pj, bj, mj, vjpj, bj, mj, vjkupjų, zemjakupju, zemja
lь, lj
nь, nj
ль
нь
ESl./PL ľ/ń, otherwise ľ/l, ń/nlj
nj
lj
nj
ljubiti, hvaljeńje
denj, hrånjeńje
ljubiti, hvaljenje
denj, hranjenje
rь, rjрьRU/PL/CZ/SL ŕ, otherwise rŕ, rjr, rjcaŕ, tvorjeńjecar, tvorjenje

ть
дь
RU/UK/SK t́/d́, PL/BE ć/dź, CZ/SSl. t/d
t
d
kos
dóž
kost
dožd

сь
зь
ESl./PL ś/ź, otherwise s/zś
ź
s
z
loś
knęź
los
knez
sj
zj
ш
ж
everywhere š/žš
ž
š
ž
prošų
žeńje
prošu
teženje
tj, kt́
dj, gd́
щ
жд
ESl./SL č, WSl. c, BCMS ć, MK kj, BGšt
ESl. ž, PL dz, CZ/SK z, SL d/j, BCMSđ, MK gj, BG žd
ć
đ
č
svěća, noć
među
svěča, noč
meu
ščщCZ/SK/SSl. št, otherwise ščščščščetkaščetka
tl, dlлESl./SSl. l, WSl. tl/dlllmoliti, grlomoliti, grlo
gгUK/BY/CZ/SK h, otherwise gggglåva, jegoglava, jego
lьje, nьje
tьje, dьje
sьje, zьje
rьje
льѥ, ньѥ
тьѥ, дьѥ
сьѥ, зьѥ
рьѥ
RU lije/nije, UK llja/nnja, PL le/nie, CZlí/ní, SK lie/nie, SL/SH/MK lje/nje, BGl(i)e/n(i)eĺje, ńje
ŕje
t́je, d́je
śje, źje
lje, nje
rje
tje, dje
sje, zje
usiĺje, dělańje, primoŕje, žit́je, orųd́je, podlěśjeusilje, dělanje, primorje, žitje, orudje, podlěsje

Międzynarodowe słownictwo

Słowianie nie mieszkają na wyspie, aw ciągu wieków ich języki zapożyczyły również wiele niesłowiańskich słów. Część tych słów została zaczerpnięta od ich bezpośrednich sąsiadów (niemiecki, romański, turecki). Słownictwo tego typu rzadko trafiało do całej rodziny językowej. Na przykład niemieckie pożyczki są znacznie częstsze w zachodniosłowiańskim niż rosyjskim czy bułgarskim, podczas gdy słowa pochodzenia tureckiego można znaleźć w południowosłowiańskim liczniej niż w innych językach słowiańskich. W rezultacie większość tego słownictwa nie jest powszechnie rozumiana i dlatego nie jest używana w języku intersłowiańskim.

Kolejną kategorią jest słownictwo międzynarodowe, głównie z łaciny i greki, ale później także z francuskiego, a ostatnio angielskiego. Słowa tego typu wydają się być podobne w całej Europie i innych częściach świata. Stanowią one integralną część każdego języka słowiańskiego i mogą być bardzo pomocne w osiągnięciu wzajemnej zrozumiałości, zwłaszcza wśród osób lepiej wykształconych. Międzynarodowe słowa są praktycznie identyczne w każdym języku i prawie nie ma różnic w znaczeniu. Kiedy zapożyczamy słownictwo międzynarodowe, trzymamy się jak najbliżej pisowni oryginalnego słowa, dostosowując je tylko w takim zakresie, w jakim wymaga tego ortografia. Jednak szczególnie w przypadku słownictwa grecko-łacińskiego wygląda to następująco:

 • Unika się bliźniaczych spółgłosek: gramofon, grupa.
 • Greckie spółgłoski th i ph są uproszczone do t i f: teatr, fenomen
 • Grecki y jest zapisywany jako i, co jest bliższe pisowni i wymowie większości języków słowiańskich: sistem, fizika
 • Dźwięk k jest zawsze zapisywany k i nigdy c: kontakt
 • Dźwięk x (często reprezentowany przez ch) jest zapisywany jako h: psiholog.
 • Dźwięk y (po niemiecku zapisany jako ü, po francusku u) staje się ju: bjuro.
 • Między samogłoskami dźwięk z (zapisany -s-) staje się z: baza.
 • Między samogłoskami dźwięk s (zapisany -ss-) staje się s: masa.

Poza tym końcówki dostosowane są w przewidywalny sposób do tego, co najczęściej spotyka się w językach słowiańskich:

 • Czasowniki pochodzenia łacińskiego (często -ate, -fy, -ise/-ize w języku angielskim, -ieren w języku niemieckim) mają -ovati: organizovati , komunikovati.
 • Łaciński -ia (przetłumaczony w języku angielskim jako -ia lub -y) staje się -ija: ekonomija.
 • Angielskie -sis (z greckiego) staje się -za: kriza.
 • Nazwy pierwiastków chemicznych itp. na -ium stają się -ij: helij, kriterij.
 • Słowa na -um i -us generalnie zachowują następujące zakończenia: forum, korpus.
 • Angielskie -ty (łac. -tas, -tatis) staje się -tet: universitet.
 • Angielski -ics staje się -ika: ekonomika.
 • Angielski -ism staje się -izm: komunizm.
 • Angielski -ist staje się -ist: komunist.
 • Angielski -sion staje się -zija: televizija.
 • Angielski -ssion staje się -sija: diskusija.
 • Angielski -tion staje się -cija: akcija.
 • Przymiotniki pochodzące od tych rzeczowników mają końcówkę -ijny: televizijny, tradicijny.
 • Angielskie przymiotniki w -al (łac. -alis) kończą się na -alny: neutralny.
 • Angielskie przymiotniki w -ic, -ical (łac. -icus) mają końcówkę -ičny: specifičny, komičny.
 • Angielskie przymiotniki w -ive (łac. -ivus) mają końcówkę -ivny: pozitivny.
 • Angielskie przymiotniki w -ous (łac. -osus) mają końcówkę -ozny: seriozny.

Bardziej problematyczne są słowa zapożyczone z języka angielskiego. Pisząc alfabetem łacińskim możemy zachować oryginalną pisownię (bypass, knockout, jazz, teenager). Jednak wiele tekstów w języku starosłowiańskim jest pisanych cyrylicą lub w obu ortografiach równolegle, często z pomocą programu do transliteracji, i oczywiście należy unikać pisania быпасс lub кноцкоут w cyrylicy! W większości przypadków wolelibyśmy zatem raczej zastosować podejście fonetyczne: bajpas, nokaut, džaz, tinejdžer, budžet, biznes, mjuzikl, futbol, koktejl itd.