Skip to main content

Derivacija riječi

Automatski prijevod
Ovaj članak je automatski preveden i može sadržavati pogreške. Pružanje prijevoda na više od deset jezika je izazovan zadatak i veselimo se vašoj pomoći. Kontaktirajte nas na Discord ako nam želite pomoći poboljšati kvalitetu naših prijevoda. Alternativno, možete predložiti popravke izravno putem GitHub.

Praslavenski

Riječi se temelje na živim slavenskim jezicima, a kada se potonji međusobno ne slažu, u osnovi slijedimo većinu primjenom sustava glasanja. Kako bismo izbjegli nedosljednosti, moramo paziti da riječi koje koriste isti korijen uvijek koriste u istom obliku. Budući da svi slavenski jezici izvode svoje oblike iz zajedničkoslavenskog na prilično predvidljiv način, nikada ne posuđujemo izravno od njih. Umjesto toga, slijedimo model jednostavnog izvođenja iz zajedničkoslavenskog. To čini jezik lakšim za prepoznavanje i lakši za korištenje svima. Samo čitanjem nekoliko tekstova, čovjek će automatski brzo naučiti kako je određeni glas u vlastitom jeziku predstavljen u međuslavenskom.

Sljedeća tablica pokazuje kako se s različitim zajedničkoslavenskim glasovima i sekvencama postupa u međuslavenskom. Imajte na umu da je u nekim slučajevima moguće razlikovati sjevernoslavensku od južnoslavenske inačice (vidi aromatizacija).

Proto-SlavicOCSSlavic Interslavic Examples
Etymological alphabet Standard alphabet Etymological alphabet Standard alphabet
yꙑ, ъиESl./WSl. y, SSl. iyybyti, dobrybyti, dobry
ěѣRU/BE 'e, UK i, PL ie/ia, CZ ě/e/a, SKie/e/a, SL/SR/MK e, HR (i)je, BG e/jaěěsvět, rěkasvět, rěka
ęѧESl. ja, PL ią/ię, CZ a/ě, SK ä/a/ia, SSl.eęejęzyk, svętyjezyk, svety
ǫѫPL ą/ę, CZ u/ou/i, SL o, MK a, BG ă/a, otherwise uųupųt́, rųkaput, ruka
initial ǫ-ѫ-RU/CZ/SK u-, PL wą-, SB wu-; other languages are less consistentvų-vu-troby, pakvutroby, pavuk
strong ььBCMS a, otherwise eėeotėc, pėsotec, pes
strong ъъESl./SK/MK o, PL/CZ/SL e, BCMS a, BG ăȯosȯn, pěsȯkson, pěsok
(C)orC
(C)olC
ра
ла
ESl. (o)ro/(o)lo, PL ro/ło, SSl./CZ/SK ra/la
ra
la
gd, kva
gva, mdy
grad, krava
glava, mlady
(C)erC
(C)elC
рѣ
лѣ
ESl. (e)re/(o)lo, PL rze/le, CZ ře/lě, SKre/lie, SL/SR/MK re/le, HR rije/lije, BGrja/lja

bg, pd
mko
bg, pd
mko
CъrCръESl. or, PL ar, BG ъr, otherwise rrrtrg, krčmatrg, krčma
CьrCрьESl. er, PL ar/ierz, BG ъr, otherwise rŕrdŕžati, smŕdržati, smrt
CъlCRU/SL/MK ol, BE/UK ou, PL oł/łu/eł, CZ/SKl/lu, BCMS u, BG ъlȯloldȯlg, kȯlbasadolg, kolbasa
CьlCльRU/SL/MK ol, BE/UK ou, PL oł/łu/eł/il, CZ/SKl/lu, BCMS u, BG ъlȯloltȯlsty, vȯlktolsty, volk
pj, bj,
mj, vj
пль, бль...ESl./SSl. plj, blj..., WSl. p, b...pj, bj, mj, vjpj, bj, mj, vjkupjų, zemjakupju, zemja
lь, lj
nь, nj
ль
нь
ESl./PL ľ/ń, otherwise ľ/l, ń/nlj
nj
lj
nj
ljubiti, hvaljeńje
denj, hrånjeńje
ljubiti, hvaljenje
denj, hranjenje
rь, rjрьRU/PL/CZ/SL ŕ, otherwise rŕ, rjr, rjcaŕ, tvorjeńjecar, tvorjenje

ть
дь
RU/UK/SK t́/d́, PL/BE ć/dź, CZ/SSl. t/d
t
d
kos
dóž
kost
dožd

сь
зь
ESl./PL ś/ź, otherwise s/zś
ź
s
z
loś
knęź
los
knez
sj
zj
ш
ж
everywhere š/žš
ž
š
ž
prošų
žeńje
prošu
teženje
tj, kt́
dj, gd́
щ
жд
ESl./SL č, WSl. c, BCMS ć, MK kj, BGšt
ESl. ž, PL dz, CZ/SK z, SL d/j, BCMSđ, MK gj, BG žd
ć
đ
č
svěća, noć
među
svěča, noč
meu
ščщCZ/SK/SSl. št, otherwise ščščščščetkaščetka
tl, dlлESl./SSl. l, WSl. tl/dlllmoliti, grlomoliti, grlo
gгUK/BY/CZ/SK h, otherwise gggglåva, jegoglava, jego
lьje, nьje
tьje, dьje
sьje, zьje
rьje
льѥ, ньѥ
тьѥ, дьѥ
сьѥ, зьѥ
рьѥ
RU lije/nije, UK llja/nnja, PL le/nie, CZlí/ní, SK lie/nie, SL/SH/MK lje/nje, BGl(i)e/n(i)eĺje, ńje
ŕje
t́je, d́je
śje, źje
lje, nje
rje
tje, dje
sje, zje
usiĺje, dělańje, primoŕje, žit́je, orųd́je, podlěśjeusilje, dělanje, primorje, žitje, orudje, podlěsje

Međunarodni vokabular

Slaveni ne žive na otoku, a tijekom stoljeća njihovi su jezici posuđivali i mnoge neslavenske riječi. Dio tih riječi preuzeti su od svojih izravnih susjeda (njemački, romanski, turski). Rječnik ove vrste rijetko je pronašao put do cijele jezične obitelji. Na primjer, njemačke posuđenice mnogo su češće u zapadnoslavenskom nego u ruskom ili bugarskom, dok se riječi turskog podrijetla mogu naći u južnoslavenskom više nego u drugim slavenskim jezicima. Kao rezultat toga, većina ovog rječnika nije uobičajeno razumljiva i stoga se ne koristi u međuslavenskom jeziku.

Druga kategorija je međunarodni vokabular, većinom iz latinskog i grčkog, ali kasnije i iz francuskog, au novije vrijeme i engleskog. Riječi ovog tipa obično su slične diljem Europe i drugih dijelova svijeta. Oni su sastavni dio svakog slavenskog jezika i mogu biti od velike pomoći u postizanju međusobne razumljivosti, osobito među obrazovanijima. Međunarodne riječi praktički su identične u svakom jeziku i gotovo da nema varijacija u značenju. Kada posuđujemo međunarodni vokabular, držimo se što je moguće bliže pravopisu izvorne riječi, prilagođavajući ga samo onoliko koliko to zahtijeva pravopis. Međutim, posebno za grčko-latinski vokabular vrijedi sljedeće:

 • Izbjegavaju se geminirani suglasnici: gramofon, grupa.
 • Grčki suglasnici th i ph pojednostavljeni su u t i f: teatr, fenomen
 • Grčki y piše se i, što je bliže i pravopisu i izgovoru u većini slavenskih jezika: sistem, fizika
 • Zvuk k uvijek se piše k, a nikad c: kontakt
 • Zvuk x (često predstavljen sa ch) piše se h: psiholog.
 • Zvuk y (na njemačkom napisano ü, na francuskom u) postaje ju: bjuro.
 • Između samoglasnika, glas z (napisan -s-) postaje z: baza.
 • Između samoglasnika, glas s (napisan -ss-) postaje s: masa.

Osim toga, završeci su na predvidljiv način prilagođeni onome što je najčešće u slavenskim jezicima:

 • Glagoli latinskog porijekla (često -ate, -fy, -ise/-ize u engleskom, -ieren u njemačkom) imaju -ovati: organizovati , komunikovati.
 • Latinski -ia (preveden na engleski kao -ia ili -y) postaje -ija: ekonomija.
 • Engleski -sis (od grčkog) postaje -za: kriza.
 • Nazivi kemijskih elemenata itd. na -ium postaju -ij: helij, kriterij.
 • Riječi na -um i -us općenito imaju ove završetke: forum, korpus.
 • engleski -ty (latinica -tas, -tatis) postaje -tet: universitet.
 • engleski -ics postaje -ika: ekonomika.
 • Engleski -ism postaje -izm: komunizm.
 • engleski -ist postaje -ist: komunist.
 • engleski -sion postaje -zija: televizija.
 • engleski -ssion postaje -sija: diskusija.
 • engleski -tion postaje -cija: akcija.
 • Pridjevi izvedeni od ovih imenica imaju završetak -ijny: televizijny, tradicijny.
 • Engleski pridjevi u -al (latinski -alis) završavaju na -alny: neutralny.
 • Engleski pridjevi na -ic, -ical (latinski -icus) imaju završetak -ičny: specifičny, komičny.
 • Engleski pridjevi u -ive (latinski -ivus) imaju završetak -ivny: pozitivny.
 • Engleski pridjevi u -ous (latinski -osus) imaju završetak -ozny: seriozny.

Problematičnije su riječi posuđenice iz engleskog. Kod pisanja latiničnim pismom možemo zadržati izvorni način pisanja (bypass, nokaut, jazz, tinejdžer). Međutim, mnogi su tekstovi na međuslavenskom pisani ćirilicom ili u oba pravopisa paralelno, često uz pomoć programa za transliteraciju, te naravno treba izbjegavati pisanje bypass ili knockout ćirilicom! U većini slučajeva radije bismo primijenili fonetski pristup: bajpas, nokaut, džaz, tinejdžer, budžet, biznes, mjuzikl, futbol, koktejl itd.