Перайсці да галоўнага меню

Вытворныя словы

Аўтаматычны пераклад
Гэты артыкул быў аўтаматычна перакладзены і можа ўтрымліваць любыя памылкі. Забяспечыць пераклад больш чым на дзесяць моў — складаная задача, і мы з нецярпеннем чакаем вашай дапамогі. Калі ласка, звяжыцеся з намі на Discord, калі вы хочаце дапамагчы нам палепшыць якасць нашых перакладаў. Акрамя таго, вы можаце прапанаваць выпраўленні непасрэдна праз GitHub.

Праславянская

Словы заснаваны на жывых славянскіх мовах, і калі апошнія не супадаюць паміж сабой, мы ў асноўным ідзём за большасцю, ужываючы сістэму галасавання. Каб пазбегнуць супярэчнасцей, мы павінны пераканацца, што словы, якія выкарыстоўваюць адзін і той жа корань, заўсёды выкарыстоўваюць яго ў той жа форме. Паколькі ўсе славянскія мовы атрымалі свае формы з агульнаславянскіх даволі прадказальным чынам, мы ніколі не запазычваем з іх наўпрост. Замест гэтага мы прытрымліваемся мадэлі простага паходжання з агульнаславянскай мовы. Гэта робіць мову лягчэй пазнаваць і выкарыстоўваць для ўсіх. Проста прачытаўшы некалькі тэкстаў, чалавек аўтаматычна хутка даведаецца, як у міжславянскай мове падаецца той ці іншы гук яго роднай мовы.

Наступная табліца паказвае, як розныя агульнаславянскія гукі і паслядоўнасці абыходзяцца ў міжславянскай мове. Калі ласка, звярніце ўвагу, што ў некаторых выпадках можна адрозніць паўночнаславянскі і паўднёваславянскі варыянт (гл. араматызацыя).

Proto-SlavicOCSSlavic Interslavic Examples
Etymological alphabet Standard alphabet Etymological alphabet Standard alphabet
yꙑ, ъиESl./WSl. y, SSl. iyybyti, dobrybyti, dobry
ěѣRU/BE 'e, UK i, PL ie/ia, CZ ě/e/a, SKie/e/a, SL/SR/MK e, HR (i)je, BG e/jaěěsvět, rěkasvět, rěka
ęѧESl. ja, PL ią/ię, CZ a/ě, SK ä/a/ia, SSl.eęejęzyk, svętyjezyk, svety
ǫѫPL ą/ę, CZ u/ou/i, SL o, MK a, BG ă/a, otherwise uųupųt́, rųkaput, ruka
initial ǫ-ѫ-RU/CZ/SK u-, PL wą-, SB wu-; other languages are less consistentvų-vu-troby, pakvutroby, pavuk
strong ььBCMS a, otherwise eėeotėc, pėsotec, pes
strong ъъESl./SK/MK o, PL/CZ/SL e, BCMS a, BG ăȯosȯn, pěsȯkson, pěsok
(C)orC
(C)olC
ра
ла
ESl. (o)ro/(o)lo, PL ro/ło, SSl./CZ/SK ra/la
ra
la
gd, kva
gva, mdy
grad, krava
glava, mlady
(C)erC
(C)elC
рѣ
лѣ
ESl. (e)re/(o)lo, PL rze/le, CZ ře/lě, SKre/lie, SL/SR/MK re/le, HR rije/lije, BGrja/lja

bg, pd
mko
bg, pd
mko
CъrCръESl. or, PL ar, BG ъr, otherwise rrrtrg, krčmatrg, krčma
CьrCрьESl. er, PL ar/ierz, BG ъr, otherwise rŕrdŕžati, smŕdržati, smrt
CъlCRU/SL/MK ol, BE/UK ou, PL oł/łu/eł, CZ/SKl/lu, BCMS u, BG ъlȯloldȯlg, kȯlbasadolg, kolbasa
CьlCльRU/SL/MK ol, BE/UK ou, PL oł/łu/eł/il, CZ/SKl/lu, BCMS u, BG ъlȯloltȯlsty, vȯlktolsty, volk
pj, bj,
mj, vj
пль, бль...ESl./SSl. plj, blj..., WSl. p, b...pj, bj, mj, vjpj, bj, mj, vjkupjų, zemjakupju, zemja
lь, lj
nь, nj
ль
нь
ESl./PL ľ/ń, otherwise ľ/l, ń/nlj
nj
lj
nj
ljubiti, hvaljeńje
denj, hrånjeńje
ljubiti, hvaljenje
denj, hranjenje
rь, rjрьRU/PL/CZ/SL ŕ, otherwise rŕ, rjr, rjcaŕ, tvorjeńjecar, tvorjenje

ть
дь
RU/UK/SK t́/d́, PL/BE ć/dź, CZ/SSl. t/d
t
d
kos
dóž
kost
dožd

сь
зь
ESl./PL ś/ź, otherwise s/zś
ź
s
z
loś
knęź
los
knez
sj
zj
ш
ж
everywhere š/žš
ž
š
ž
prošų
žeńje
prošu
teženje
tj, kt́
dj, gd́
щ
жд
ESl./SL č, WSl. c, BCMS ć, MK kj, BGšt
ESl. ž, PL dz, CZ/SK z, SL d/j, BCMSđ, MK gj, BG žd
ć
đ
č
svěća, noć
među
svěča, noč
meu
ščщCZ/SK/SSl. št, otherwise ščščščščetkaščetka
tl, dlлESl./SSl. l, WSl. tl/dlllmoliti, grlomoliti, grlo
gгUK/BY/CZ/SK h, otherwise gggglåva, jegoglava, jego
lьje, nьje
tьje, dьje
sьje, zьje
rьje
льѥ, ньѥ
тьѥ, дьѥ
сьѥ, зьѥ
рьѥ
RU lije/nije, UK llja/nnja, PL le/nie, CZlí/ní, SK lie/nie, SL/SH/MK lje/nje, BGl(i)e/n(i)eĺje, ńje
ŕje
t́je, d́je
śje, źje
lje, nje
rje
tje, dje
sje, zje
usiĺje, dělańje, primoŕje, žit́je, orųd́je, podlěśjeusilje, dělanje, primorje, žitje, orudje, podlěsje

Інтэрнацыянальная лексіка

Славяне жывуць не на востраве, і за стагоддзі іх мовы запазычылі таксама шмат неславянскіх слоў. Частка гэтых словаў была ўзятая ад іх непасрэдных суседзяў (нямецкай, раманскай, турэцкай). Лексіка гэтага тыпу рэдка трапляла ва ўсю моўную сям'ю. Напрыклад, нямецкія запазычанні значна часцей сустракаюцца ў заходнеславянскай, чым у рускай ці балгарскай, у той час як слоў турэцкага паходжання можна знайсці ў паўднёваславянскіх больш, чым у іншых славянскіх мовах. У выніку большая частка гэтай лексікі не з'яўляецца агульназразумелай і таму не выкарыстоўваецца ў міжславянскай мове.

Іншая катэгорыя - інтэрнацыянальная лексіка, у асноўным з лацінскай і грэчаскай мовы, але пазней таксама з французскай і зусім нядаўна англійскай. Словы гэтага тыпу, як правіла, падобныя ў Еўропе і іншых частках свету. Яны з'яўляюцца неад'емнай часткай кожнай славянскай мовы і могуць быць вельмі карыснымі для дасягнення ўзаемнай зразумеласці, асабліва сярод больш адукаваных людзей. Міжнародныя словы практычна аднолькавыя ў кожнай мове, і наўрад ці ёсць якія-небудзь варыяцыі ў значэнні. Калі мы запазычваем інтэрнацыянальную лексіку, мы максімальна набліжаемся да напісання арыгінальнага слова, адаптуючы яго толькі ў той ступені, у якой гэтага патрабуе арфаграфія. Аднак асабліва для грэка-лацінскай лексікі гучыць наступнае:

 • Пазбягаюць роднасных зычных: грамафон, група.
 • Грэчаскія зычныя th і ph спрашчаюцца да t і f: teatr, fenomen
 • Грэчаскае y пішацца i, што бліжэй як да напісання, так і да вымаўлення большасці славянскіх моў: sistem, fizika
 • Гук k заўсёды пішацца k і ніколі c: kontakt
 • Гук x (часта прадстаўлены ch) пішацца h: psiholog.
 • Гук y (па-нямецку пішацца ü, па-французску u) становіцца ju: bjuro.
 • Паміж галоснымі гук z (напісаны -s-) ператвараецца ў z: baza.
 • Паміж галоснымі гук s (напісаны -ss-) становіцца s: masa.

Акрамя таго, канчаткі прадказальна адаптуюцца да таго, што найбольш часта сустракаецца ў славянскіх мовах:

 • Дзеясловы лацінскага паходжання (часта -ate, -fy, -ise/-ize у англійскай мове, -ieren у нямецкай) маюць -ovati: организовати , komunikovati.
 • Лацінка -ia (перадаецца на англійскай мове як -ia або -y) становіцца -ija: ekonomija.
 • Англійская -sis (з грэцкай) становіцца -za: kriza.
 • Назвы хімічных элементаў і інш. на -ium становяцца -ij: helij, kriterij.
 • Словы на -um і -us звычайна захоўваюць гэтыя канчаткі: forum, korpus.
 • Англійская -ty (лацінка -tas, -tatis) становіцца -tet: universitet.
 • Англійская -ics становіцца -ika: ekonomika.
 • Англійская -ism становіцца -izm: komunizm.
 • Англійская -ist становіцца -ist: komunist.
 • Англійская -sion становіцца -zija: televizija.
 • Англійская -ssion становіцца -sija: diskusija.
 • Англійская -tion становіцца -cija: akcija.
 • Прыметнікі, якія паходзяць ад гэтых назоўнікаў, маюць канчатак -ijny: телевизијны, tradicijny.
 • Ангельскія прыметнікі ў -al (лацінка -alis) заканчваюцца на -alny: neutralny.
 • Ангельскія прыметнікі на -ic, -ical (лац. -icus) маюць канчатак -ičny: специфичны, komičny.
 • Ангельскія прыметнікі ў -ive (лац. -ivus) маюць канчатак -ivny: pozitivny.
 • Ангельскія прыметнікі ў -ous (лац. -osus) маюць канчатак -ozny: seriozny.

Больш праблематычныя словы, запазычаныя з англійскай мовы. Пры напісанні лацінскім алфавітам мы можам захаваць арыгінальнае напісанне (абход, накаўт, джаз, падлетак). Аднак многія тэксты на міжславянскай мове пішуцца кірыліцай або адначасова абодвума правапісамі, часта з дапамогай праграмы транслітарацыі, і, канечне, варта пазбягаць напісання быпасс або кноцкаут кірыліцай! Таму ў большасці выпадкаў мы аддалі перавагу б выкарыстоўваць больш фанетычны падыход: бајпас, нокаут, джаз, тинејджер, буджет, бизнес, мјузикл, футбол, koktejl і г.д.