Перейти до основного вмісту

Похідні слова

Автоматичний переклад
Ця стаття була автоматично перекладена і може містити будь-які помилки. Забезпечення перекладу понад десятьма мовами є складним завданням, і ми з нетерпінням чекаємо на вашу допомогу. Будь ласка, зв’яжіться з нами на Discord, якщо ви хочете допомогти нам покращити якість наших перекладів. Крім того, ви можете запропонувати виправлення безпосередньо через GitHub.

Праслов'янська

Слова засновані на живих слов'янських мовах, і коли останні не узгоджуються між собою, ми в основному йдемо за більшістю, застосовуючи систему голосування. Щоб уникнути неузгодженостей, ми маємо переконатися, що слова, які використовують той самий корінь, завжди використовують його в тій самій формі. Оскільки всі слов’янські мови походять від загальнослов’янської досить передбачуваним шляхом, ми ніколи не запозичуємо з них напряму. Натомість ми дотримуємося моделі простого похідного походження від загальнослов’янської мови. Це робить мову легшою для розпізнавання та зручнішою для всіх. Лише прочитавши кілька текстів, людина автоматично швидко дізнається, як той чи інший звук у її рідній мові подається міжслов’янською.

У наведеній нижче таблиці показано, як різні загальнослов’янські звуки та послідовності трактуються міжслов’янською мовою. Зверніть увагу, що в деяких випадках можна розрізнити північнослов’янську та південнослов’янську версії (див. flavourisation).

Proto-SlavicOCSSlavic Interslavic Examples
Etymological alphabet Standard alphabet Etymological alphabet Standard alphabet
yꙑ, ъиESl./WSl. y, SSl. iyybyti, dobrybyti, dobry
ěѣRU/BE 'e, UK i, PL ie/ia, CZ ě/e/a, SKie/e/a, SL/SR/MK e, HR (i)je, BG e/jaěěsvět, rěkasvět, rěka
ęѧESl. ja, PL ią/ię, CZ a/ě, SK ä/a/ia, SSl.eęejęzyk, svętyjezyk, svety
ǫѫPL ą/ę, CZ u/ou/i, SL o, MK a, BG ă/a, otherwise uųupųt́, rųkaput, ruka
initial ǫ-ѫ-RU/CZ/SK u-, PL wą-, SB wu-; other languages are less consistentvų-vu-troby, pakvutroby, pavuk
strong ььBCMS a, otherwise eėeotėc, pėsotec, pes
strong ъъESl./SK/MK o, PL/CZ/SL e, BCMS a, BG ăȯosȯn, pěsȯkson, pěsok
(C)orC
(C)olC
ра
ла
ESl. (o)ro/(o)lo, PL ro/ło, SSl./CZ/SK ra/la
ra
la
gd, kva
gva, mdy
grad, krava
glava, mlady
(C)erC
(C)elC
рѣ
лѣ
ESl. (e)re/(o)lo, PL rze/le, CZ ře/lě, SKre/lie, SL/SR/MK re/le, HR rije/lije, BGrja/lja

bg, pd
mko
bg, pd
mko
CъrCръESl. or, PL ar, BG ъr, otherwise rrrtrg, krčmatrg, krčma
CьrCрьESl. er, PL ar/ierz, BG ъr, otherwise rŕrdŕžati, smŕdržati, smrt
CъlCRU/SL/MK ol, BE/UK ou, PL oł/łu/eł, CZ/SKl/lu, BCMS u, BG ъlȯloldȯlg, kȯlbasadolg, kolbasa
CьlCльRU/SL/MK ol, BE/UK ou, PL oł/łu/eł/il, CZ/SKl/lu, BCMS u, BG ъlȯloltȯlsty, vȯlktolsty, volk
pj, bj,
mj, vj
пль, бль...ESl./SSl. plj, blj..., WSl. p, b...pj, bj, mj, vjpj, bj, mj, vjkupjų, zemjakupju, zemja
lь, lj
nь, nj
ль
нь
ESl./PL ľ/ń, otherwise ľ/l, ń/nlj
nj
lj
nj
ljubiti, hvaljeńje
denj, hrånjeńje
ljubiti, hvaljenje
denj, hranjenje
rь, rjрьRU/PL/CZ/SL ŕ, otherwise rŕ, rjr, rjcaŕ, tvorjeńjecar, tvorjenje

ть
дь
RU/UK/SK t́/d́, PL/BE ć/dź, CZ/SSl. t/d
t
d
kos
dóž
kost
dožd

сь
зь
ESl./PL ś/ź, otherwise s/zś
ź
s
z
loś
knęź
los
knez
sj
zj
ш
ж
everywhere š/žš
ž
š
ž
prošų
žeńje
prošu
teženje
tj, kt́
dj, gd́
щ
жд
ESl./SL č, WSl. c, BCMS ć, MK kj, BGšt
ESl. ž, PL dz, CZ/SK z, SL d/j, BCMSđ, MK gj, BG žd
ć
đ
č
svěća, noć
među
svěča, noč
meu
ščщCZ/SK/SSl. št, otherwise ščščščščetkaščetka
tl, dlлESl./SSl. l, WSl. tl/dlllmoliti, grlomoliti, grlo
gгUK/BY/CZ/SK h, otherwise gggglåva, jegoglava, jego
lьje, nьje
tьje, dьje
sьje, zьje
rьje
льѥ, ньѥ
тьѥ, дьѥ
сьѥ, зьѥ
рьѥ
RU lije/nije, UK llja/nnja, PL le/nie, CZlí/ní, SK lie/nie, SL/SH/MK lje/nje, BGl(i)e/n(i)eĺje, ńje
ŕje
t́je, d́je
śje, źje
lje, nje
rje
tje, dje
sje, zje
usiĺje, dělańje, primoŕje, žit́je, orųd́je, podlěśjeusilje, dělanje, primorje, žitje, orudje, podlěsje

Міжнародна лексика

Слов'яни живуть не на острові, і протягом століть їхні мови запозичили багато неслов'янських слів. Частина цих слів була взята від їхніх прямих сусідів (німецької, романської, турецької). Лексика цього типу рідко знаходила свій шлях до всієї мовної родини. Наприклад, німецькі запозичення набагато частіше зустрічаються в західнослов’янській, ніж у російській чи болгарській, тоді як слів турецького походження можна знайти в південнослов’янській мові більше, ніж в інших слов’янських мовах. Як наслідок, більшість цієї лексики не є загальнозрозумілою і тому не використовується в міжслов’янській мові.

Інша категорія — це міжнародна лексика, переважно з латинської та грецької, але пізніше також з французької та нещодавно англійської. Слова цього типу, як правило, схожі в Європі та інших частинах світу. Вони є невід'ємною частиною кожної слов'янської мови і можуть бути дуже корисними для досягнення взаємної зрозумілості, особливо серед більш освічених верств населення. Інтернаціональні слова практично ідентичні в кожній мові, і майже немає відмінностей у значенні. Коли ми запозичуємо міжнародну лексику, ми максимально наближаємося до написання оригінального слова, адаптуючи його лише настільки, наскільки цього вимагає орфографія. Однак особливо для греко-латинської лексики йдеться про наступне:

 • уникають споріднених приголосних: грамофон, група.
 • Грецькі приголосні th і ph спрощуються до t і f: teatr, fenomen
 • Грецьке y пишеться i, що ближче як до написання, так і до вимови в більшості слов'янських мов: sistem, fizika
 • Звук k завжди пишеться k і ніколи c: kontakt
 • Звук x (часто представлений ch) пишеться h: psiholog.
 • Звук y (німецькою пишеться ü, французькою u) перетворюється на ju: bjuro.
 • Між голосними звук z (написаний -s-) стає z: baza.
 • Між голосними звук s (написаний -ss-) стає s: masa.

Крім того, закінчення передбачувано пристосовані до найбільш поширеного в слов'янських мовах:

 • Дієслова латинського походження (часто -ate, -fy, -ise/-ize англійською мовою, -ieren німецькою) мають -ovati: организовати , komunikovati.
 • Латиниця -ia (англійською мовою передається як -ia або -y) стає -ija: ekonomija.
 • Англійська -sis (з грецької) стає -za: kriza.
 • Назви хімічних елементів тощо на -ium стають -ij: helij, kriterij.
 • Слова на -um та -us зазвичай мають такі закінчення: forum, korpus.
 • Англійська -ty (латиниця -tas, -tatis) стає -tet: universitet.
 • Англійська -ics стає -ika: ekonomika.
 • Англійська -ism стає -izm: komunizm.
 • Англійська -ist стає -ist: komunist.
 • Англійська -sion стає -zija: televizija.
 • Англійська -ssion стає -sija: diskusija.
 • Англійська -tion стає -cija: akcija.
 • Прикметники, що походять від цих іменників, мають закінчення -ijny: телевизијны, tradicijny.
 • Англійські прикметники в -al (лат. -alis) закінчуються на -alny: neutralny.
 • Англійські прикметники на -ic, -ical (лат. -icus) мають закінчення -ičny: специфичны, komičny.
 • Англійські прикметники в -ive (лат. -ivus) мають закінчення -ivny: pozitivny.
 • Англійські прикметники в -ous (лат. -osus) мають закінчення -ozny: seriozny.

Більш проблематичними є слова, запозичені з англійської мови. При написанні латинським алфавітом ми можемо зберегти оригінальне написання (bypass, knockout, jazz, teenager). Проте багато текстів на міжслов’янській мові пишуться кирилицею або обома орфографіями паралельно, часто за допомогою програми транслітерації, і звичайно слід уникати написання бипасс або кноцкоут кирилицею! Тому в більшості випадків ми воліємо застосувати більш фонетичний підхід: бајпас, нокаут, джаз, тинејджер, буджет, бизнес, мјузикл, футбол, koktejl тощо.