Preskoči na vsebino

Izgovorjava

Samodejno prevajanje
Ta članek je bil samodejno preveden in lahko vsebuje morebitne napake. Zagotavljanje prevodov v več kot deset jezikov je zahtevna naloga in veselimo se vaše pomoči. Pišite nam na Discord, ​​če nam želite pomagati izboljšati kakovost naših prevodov. Lahko pa predlagate popravke neposredno prek GitHub.

Pregled

Kako se izgovarjajo etnični jeziki, določajo njihovi materni govorci. To velja tudi za medslovanski jezik: čeprav ni niti etnični jezik niti jezik, ki bi bil namenjen Slovanom kot knjižni jezik, bi moral biti za Slovane udoben in domač za izgovorjavo. Vsi slovanski poudarki so enako pravilni: tako kot so britanska, ameriška in avstralska izgovorjava enako pravilna v angleščini, ruska medslovanska izgovorjava nikakor ni boljša ali slabša od srbske ali poljske izgovorjave. Posledično je izgovorjava večine glasov (fonemov) spremenljiva, odvisno od narodnosti govorca, vsaka spodaj navedena izgovorjava pa je le približek. Dejstvo, da je izgovorjava dokaj svobodna, pa ne pomeni, da za vsak fonem ne more obstajati »idealna« izgovorjava.

Vse črke je mogoče izgovoriti tako, kot se izgovarjajo v kateri koli slovanski abecedi. V naslednji tabeli so izjeme navedene v tretjem stolpcu:

LatinCyrillicIPAPronunciation
AАɑ ~ akot a v father
BБbkot b v book
CЦt͡skot ts v bits
ČЧt͡ʃ ~ t͡ʂkot ch v church
DДdkot d v deer
ДЖd͡ʒ ~ d͡ʐkot j v John
EЕɛ ~ ekot e v best
ĚЄ ~ jekot ye v yet
FФfkot f v forest
GГg ~ ɦkot g v good
HХxkot ch v škotskem loch
IИɪ ~ ikot ea v beat
JЈjkot y v yard
KКkkot k v angleščini, vendar brez aspiracije
LЛl ~ ɫkot l v angleščini
LJЉ ~ ʎkot li v million
MМmkot m v mop
NНnkot n v north
NJЊ ~ ɲkot ny v canyon
OОɔ ~ okot o v or
PПpkot p v angleščini, vendar brez aspiracije
RРrzvit r
SСskot s v spin
ŠШʃ ~ ʂkot sh v shop
TТtkot t v angleščini, vendar brez aspiracije
UУukot oo v book
VВv ~ ʋkot v v avoid
YЫi ~ ɨkot i v bit
ZЗzkot z v zoo
ŽЖʒ ~ ʐkot si v vision

Opombe:

 1. Pri izgovorjavi samoglasnikov je običajno nekaj variacij na lestvici odprto/zaprto in spredaj/zadaj. Samo u je vedno u.
 2. Da bi se izognili nejasnosti, se je treba izogibati akanju (izgovarjavi nenaglašenih samoglasnikov kot ɑ ali ə v ruščini).
 3. Poleg a e ě i o u y, je lahko tudi črka r samoglasnik. To je v primeru, ko se pojavi za soglasnikom in mu ne sledi samoglasnik, kar ima za posledico tako imenovani zlogovniški r. Izgovarjati ga je treba s schwa pred njim (bolj ali manj kot ime "Murphy"): trg tərg, cukr ʦukər.
 4. Za lažjo izgovorjavo je vedno možno v neprimeren soglasniški sklop vstaviti švo: jesm jɛsǝm, himn ximǝn, vedl vɛdǝl.
 5. Govorci jezikov, kot sta angleščina in nemščina, se morajo zavedati, da se je treba izogibati kakršnim koli aspiracijam (kot v angleščini „pork” ali nemščini „Tüte”).
 6. Kadar ě sledi zobnemu/alveolarnemu soglasniku (t d s z n l r), se ta soglasnik izgovori mehko (glejte fonologijo). Za drugimi soglasniki proizvede enak zvok kot e, vendar pred njim j: dělo zveni kot ďelo, pěsok kot pjesok.
 7. Soglasnik pred i se lahko izgovori tudi mehko, vendar to ni obvezno.
 8. Podobno je soglasnik sam po sebi mehak tudi pred j, razen če je ta soglasnik del predpone: žitje se izgovori žiťje, vendar v besedi odjehati d ostane trd.
 9. Po drugi strani, čeprav praslovanski fonem e mehča predhodni soglasnik v poljščini in ruščini, je v tem primeru bolje ohraniti trdo izgovorjavo.
 10. Črka l je nekoliko poseben primer. Pred a o u y, in končno zlog zveni kot "debelo" l v full. Pred e, ě in i se nagiba k temu, da sledi vzorcu izgovorjave lj: lev lʲɛv ~ ʎɛf itd.
 11. Ni strogih pravil za izločanje zvenečih soglasnikov na koncu besede ali zvočenje nezvenečih soglasnikov pred zvenečimi soglasniki. Vsak lahko uporablja izgovorjavo, ki mu najbolj ustreza. Tako sta Bog bɔk in prosba prɔzbɑ pravilna. Na splošno pa si zasluži priporočilo, da sledite izgovorjavi, ki je čim bližje načinu pisanja.

Etimološke abecedne razširitve

Poleg zgoraj navedene standardne abecede ima medslovanska latinica tudi nabor neobveznih znakov, ki v bistvu opravljajo dve stvari. Prvič, predstavljajo foneme, ki so se v slovanskih jezikih razvili v različne smeri, in drugič, navezujejo se neposredno na njihov praslovanski izvor. Na primer, samoglasnik å v kråva „krava” nakazuje, da ta beseda izhaja iz praslovanskega korva, ki je v poljščini in lužiški srbščini postal krova, v vzhodnoslovanski korova in krava v češki, slovaški in južnoslovanski. Najbolj skrajni primer je nedvomno đ (iz praslovanščine dj), ki se je v različnih jezikih razvilo v d͡z, z, ʒ, ʒd, j, itd.

Ti znaki pripadajo etimološki abecedi. V navadni medslovanski pisavi se ne uporabljajo, torej se pišejo, vendar brez diakritike (razen ć in đ, ki se pišeta č oziroma ), in jih seveda lahko izgovorimo tudi kot takega. Vendar pa je mogoče poskusiti tudi s »povprečno« izgovorjavo, ki bolj ustreza slovanski večini. V primeru zgoraj omenjenega kråva bi to na primer pomenilo zvok nekje med a in o (v IPA: ɒ).

LatinIPAPronunciation
Åɑ ~ ɒkot o v mother
Ćt͡ʃ ~ t͡ɕkot ch v cheap
~ ɟkot d v duke
Ðd͡ʒ ~ d͡ʑkot j v jeep
Ėɛ ~ ǝkot e v better
Ę ~ kot ya v yam
Ĺ ~ ʎkot lj, običajno pred j, n ali s
Ń ~ ɲkot nj, običajno pred j ali s
Ȯə ~ ʌkot o v memory
Ŕ ~ dvignjen alveolarni tril
Ś ~ ɕkot sh v sheet
~ ckot t v tube
Ųo ~ ʊmed ow v ameriškem mow in ew v hew
Ź ~ ʑglasovni ekvivalent ś

Opombe:

 1. Posebej zanimiv je znak ę. Za južnoslovanščino je značilna »trda« izgovorjava ɛ, v preostalih jezikih pa se njena izgovorjava giblje med ja, in jɔ̃. Po večinskem pravilu bi bilo treba e izgovoriti trdo ɛ, ę pa bolj kot . To pomeni, da se ę obnaša kot ě in ne kot e, in tako kot ě lahko omehča predhodni soglasnik.
 2. Kljub ogonku se ę in ų ne izgovarjata kot nosna samoglasnika kot v poljščini!
 3. Mehki soglasniki ś ź ŕ (v južnoslovanščini, deloma tudi v češčini in slovaščini) se realizirajo bodisi tako, da trdemu soglasniku sledi zvok, podoben j, bodisi z mehčanjem ali palatalizacijo.
 4. Kadar črka ŕ deluje kot mehka protivrednost zlogovnega r, lahko omehča predhodni soglasnik ali pa mu sledi j: mŕtvy mjǝrtvɪ.
 5. Mehka soglasnika ľ in ń se uporabljata za pisanje lj in nj pred j, kar povzroči določeno podaljšanje slednjega, na primer dělańje dʲɛɫanʲĭɛ.

Stres

Poudarjanje je brezplačno. Vendar, če želite ostati na varni strani, bi bilo vredno priporočila, da sledite smernicam:

 • Ko ima beseda dva zloga, pade poudarek na prvi zlog.
 • Če ima beseda tri zloge, poudarek pade na prvi ali drugi zlog.
 • Če ima beseda štiri zloge, poudarek pade na drugi ali tretji zlog.
 • Naglas ne sme biti pod vplivom pregiba; če se pridevnik běly izgovarja z běly, naj se rodilnik izgovarja z bělogo in ne z bělogo.
 • Na splošno se je bolje izogibati poudarkom na predponah, priponah, maliških končnicah itd.

Splošna opomba

Pri govorjenju se je treba vedno zavedati, da poslušalec najbrž ne pozna medslovanščine, pa tudi če jo pozna, ni navajen slišati govorjene. Kadarkoli v pogovoru uporabljate medslovanščino, se vedno prepričajte, da vas sogovornik dejansko razume. Govorite počasi, ohranjajte očesni stik, razločno artikulirajte in vedno bodite dober poslušalec. Navsezadnje komunikacija ni samo stvar jezika, enako pomemben je neverbalni del.

Enako, morda še bolj, velja, ko nagovarjate občinstvo. Medslovanščina je bila zgrajena tako, da je čim bolj razumljiva, vendar to ne pomeni, da lahko vsak Slovan razume vsako njeno besedo. Poslušanje medslovanskega jezika je stvar nenehnega ustvarjanja povezav in konotacij, in kadarkoli človek sliši besedo, ki je ne razume – kar je povsem neizogibno – obstaja velika verjetnost, da začne razmišljati o njej in spregleda preostanek vašega stavka. Svojemu občinstvu morate vedno dati ves čas, ki ga potrebuje za obdelavo vaših informacij, da se potopijo vase. Zato ne govorite hitro, govorite jasno, globoko vdihnite med stavki, uporabljajte prozodijo čim bolje, in tako naprej...

Pravne informacije
This article has been republikovano with the permission of its original author, Jan van Steenbergen.