Пређи на главни садржај

Везници

Аутоматски превод
Овај чланак је аутоматски преведен и можда садржи грешке. Обезбеђивање превода на више од десет језика је изазован задатак и радујемо се вашој помоћи. Контактирајте нас на Discord ако желите да нам помогнете да побољшамо квалитет наших превода. Алтернативно, можете предложити исправке директно преко GitHub-а.

Већина предлога у Словенском управља генитивом. Ово посебно важи за све предлоге који су изведени од именица, придева или прилога. У случају предлога који се односе на место и време, може се претпоставити следеће као смерница, иако постоје изузеци:

  • генитив се користи када је назначено померање са/са локације.
  • акузатив се користи када је назначено кретање ка/у некој локацији;
  • инструментал или локативни падеж се користи када је локација стабилна, односно нема кретања.

Предлоге треба користити само према њиховом логичком значењу, а не према националним идиомима. Ево листе предлога у словеначком:

Са генитивом

без – без
близко – близу, близу
дља – за
до – до, према, до
из – од, од
из-меджу – између
из-над – одозго
из-под – одоздо
из-прєд – од раније
из-срєд – из редова
из-за – од позади
коло – поред, око
кромє – осим
мимо – прошлост, од
напротив – супротно
од – од, од (далеко од); Од; од (агент)
односно – у вези, о
около – около; отприлике, отприлике

подчас – током, све док
подле – близу, поред
помимо – упркос
попрєк – преко
поред – поред
послє – после
посрєд – усред, усред, међу
посрєдством – помоћу, користећи
поврх – на горњу страну, на врху
срєд – међу, усред
супротив – супротно
у – на, на месту
вдолж – уз
вмєсто – уместо
внє – изван
внутри – унутра, унутар
вслєд – праћење, због, као резултат
за – током, у временима

Са дативом

благодаре, декујучи, хвала – хвала
к – ка, ка (смер)
по – према, по, по, на начин; за ... сваки, за ... комад

против – против
согласно, сугласно – према

са акузативом

чрєз, прєз – кроз, преко, преко
по – за (у потрази за, добити нешто); за (Кс-ти пут); до

за – за, због, због, у замену за, у корист, уместо

Са инструменталом

понад – изнад, иза

с, со – са, заједно са; помоћу, користећи

Са локативом

о, об – о; у вези, у вези
по – после, после; уз (бочно); свуда, укруг, свуда

при – близу; током (владавине краља)

Са акузативом и инструменталом

Следећих пет предлога се односе на место и (ако је применљиво) време. Инструментал се користи када је локација стабилна (Кот спи под столом – „Мачка спава испод стола“), акузатив изражава покрет према њој (Кот побєгл под стол – „Мачка је побегла испод стола“).
Предлог za може да се користи и са генитивом и (у другим значењима) акузативом, али пошто иначе припада истој категорији као и остали, ту је посебно наведен.

меджу – између (место и време)
над – изнад, преко, иза
под – испод

прєд – пре, испред, испред (место и време), пре, пре
за – иза (место), после (време)

Са акузативом и локативом

Предлози v и na се понашају исто као и претходна категорија, само што се за стабилну локацију користи локатив уместо инструментала.

на (+ loc.) – на, у; (+ acc.) – на(на), на

в, во (+ loc.) – унутра, унутар; (+ acc.) – у

Предлошке конструкције

Следеће комбинације нису прави предлози, већ се користе као такви и често се преводе као предлози. Листа је наравно далеко од тога да буде коначна.

без обзира на (+ acc.) – без обзира
что се тыче (+ gen.) – у вези, с обзиром на
на прєкор (+ gen.) – у супротности са
не гледајучи на (+ acc.) – занемарујући, упркос, упркос, упркос
од страны (+ gen.) – од стране
по одношеньју к (+ dat.) – у вези, с обзиром на
под водством (+ gen.) – под руководством
с изкљученьјем (+ gen.) – осим, са изузетком
с обзиром на (+ acc.) – с обзиром на
с помочју (+ gen.) – уз помоћ
сгодно с (+ inst.) – одговара
суседно до (+ gen.) – поред, у близини

в часу (+ gen.) – током
в имену (+ gen.) – у име
в обличју (+ gen.) – у лице
в одразликє од (+ gen.) – за разлику од, за разлику од
в одношеньју к (+ dat.) – у вези, с обзиром на
в рамах, в рамках (+ gen.) – у оквиру, као део
в противности к (+ dat.) – за разлику од, супротно од
в смыслу (+ gen.) – у смислу
в различју од (+ gen.) – за разлику од
в свези с (+ inst.) – у вези са
в тєчењу (+ gen.) – током
в врємену (+ gen.) – током
в замєн за (+ acc.) – уместо, у замену за

Многи предлози се такође могу користити као префикси. Погледајте формирање речи за детаље.

Правне информације
Овај чланак је поново објављен уз дозволу његовог оригиналног аутора, Jan van Steenbergen.