Skip to main content

Izgovor

Automatski prijevod
Ovaj članak je automatski preveden i može sadržavati greške. Pružanje prijevoda na više od deset jezika je izazovan zadatak i radujemo se vašoj pomoći. Kontaktirajte nas na Discord ako nam želite pomoći da poboljšamo kvalitet naših prijevoda. Alternativno, možete predložiti popravke direktno putem GitHub.

Pregled

Kako se izgovaraju etnički jezici određuju njihovi izvorni govornici. Ovo važi i za međuslavenski: iako to nije ni etnički jezik ni jezik koji služi kao standardni jezik za Slovene, Slovenima bi trebalo da bude udoban i poznat za izgovor. Svi slovenski akcenti su podjednako ispravni: kao što su britanski, američki i australijski izgovori podjednako ispravni u engleskom, ruski izgovor međuslavenskog nikako nije bolji ili lošiji od srpskog ili poljskog. Kao rezultat toga, izgovor većine zvukova (fonema) je promjenjiv, ovisno o nacionalnosti govornika, a svaki izgovor dat u nastavku je samo približan. Činjenica da je izgovor prilično slobodan, međutim, ne znači da ne može postojati „idealan” izgovor za svaki fonem.

Sva slova se mogu izgovarati onako kako se izgovaraju u bilo kojoj slovenskoj azbuci. U sljedećoj tabeli, izuzeci su dati u trećoj koloni:

LatinCyrillicIPAPronunciation
AАɑ ~ akao a u father
BБbkao b u book
CЦt͡skao ts u bits
ČЧt͡ʃ ~ t͡ʂkao ch u church
DДdkao d u deer
ДЖd͡ʒ ~ d͡ʐkao j u John
EЕɛ ~ ekao e u best
ĚЄ ~ jekao ye u yet
FФfkao f u forest
GГg ~ ɦkao g u good
HХxkao ch na škotskom loch
IИɪ ~ ikao ea u beat
JЈjkao y u yard
KКkkao k na engleskom, ali bez aspiracije
LЛl ~ ɫkao l na engleskom
LJЉ ~ ʎkao li u million
MМmkao m u mop
NНnkao n u north
NJЊ ~ ɲkao ny u canyon
OОɔ ~ okao o u or
PПpkao p na engleskom, ali bez aspiracije
RРrvaljano r
SСskao s u spin
ŠШʃ ~ ʂkao sh u shop
TТtkao t na engleskom, ali bez aspiracije
UУukao oo u book
VВv ~ ʋkao v u avoid
YЫi ~ ɨkao i u bit
ZЗzkao z u zoo
ŽЖʒ ~ ʐkao si u vision

Napomene:

 1. U izgovoru samoglasnika postoji tendencija da postoje neke varijacije na skali otvoreno/zatvoreno i prednje/zadnje. Samo u je uvijek u.
 2. Da biste izbegli nejasnoće, treba izbegavati akanje (izgovaranje nenaglašenih samoglasnika kao ɑ ili ə u ruskom).
 3. Osim a e ě i o u y, , slovo r može biti i samoglasnik. To je slučaj kada se pojavljuje iza suglasnika, a ne prati samoglasnik, što rezultira takozvanim slogovnim r. Trebalo bi da se izgovori sa schwa ispred njega (manje-više kao ime „Murphy”): trg tərg, cukr ʦukər.
 4. Radi lakšeg izgovora, uvijek je moguće umetnuti schwa u nezgodnu grupu suglasnika: jesm jɛsǝm, himn ximǝn, vedl vɛdǝl.
 5. Govornici jezika poput engleskog i njemačkog trebaju biti svjesni da se svaka vrsta težnje (kao u engleskom „pork” ili njemačkom „Tüte”) mora izbjegavati.
 6. Kada ě slijedi zubni/alveolarni suglasnik (t d s z n l r), ovaj suglasnik se izgovara meko (vidi fonologiju). Nakon drugih suglasnika proizvodi isti zvuk kao e, ali ispred j: dělo zvuči kao ďelo, pěsok kao pjesok.
 7. Suglasnik ispred i se također može izgovarati meko, ali to nije obavezno.
 8. Isto tako, suglasnik je inherentno mekan i ispred j, osim ako ovaj suglasnik nije dio prefiksa: žitje se izgovara žiťje, ali u riječi odjehati d ostaje tvrd.
 9. S druge strane, iako praslovenska fonema e omekšava prethodni suglasnik u poljskom i ruskom jeziku, bolje je zadržati tvrd izgovor u ovom slučaju.
 10. Slovo l je donekle poseban slučaj. Prije a o u y, kao i na kraju sloga, zvuči kao "debeo" l u full. Prije e, ě i i je prilično sklon da slijedi obrazac izgovora lj: lev lʲɛv ~ ʎɛf, itd.
 11. Ne postoje stroga pravila za devociranje zvučnih suglasnika na kraju riječi, ili izgovaranje nezvučnih suglasnika prije zvučnih suglasnika. Svako može koristiti izgovor koji mu najviše odgovara. Dakle, Bog bɔk i prosba prɔzbɑ su oba tačna. Generalno, međutim, zaslužuje preporuku da se pridržavate izgovora koji je što je moguće bliži onom kako je napisan.

Ekstenzije etimološke abecede

Osim standardne abecede date gore, međuslavenska latinica također ima skup neobaveznih znakova koji u osnovi rade dvije stvari. Prije svega, oni predstavljaju foneme koji su evoluirali u različitim smjerovima u slovenskim jezicima, a drugo, oni se direktno vezuju za njihovo praslavensko porijeklo. Na primjer, samoglasnik å u kråva „krava” označava da ova riječ potiče od praslovenskog korva, koji je postao krova u poljskom i lužičkom, korova u istočnoslovenskom i krava u češki, slovački i južnoslavenski. Najekstremniji slučaj je nesumnjivo đ (od praslovenskog dj), koji je u raznim jezicima evoluirao u d͡z, z, ʒ, ʒd, j, itd.

Ovi znakovi pripadaju etimološkom pismu. Oni se ne koriste u običnom pisanom međuslavenskom, tj. napisani su, ali bez dijakritičkih znakova (osim ć i đ, koji se pišu č i respektivno), a naravno mogu se izgovarati i kao takav. Međutim, moguće je pokušati i za „prosječan“ izgovor koji bi više odgovarao slovenskoj većini. U slučaju gore pomenutog kråva, na primjer, to bi značilo zvuk negdje između a i o (u IPA: ɒ).

LatinIPAPronunciation
Åɑ ~ ɒkao o u mother
Ćt͡ʃ ~ t͡ɕkao ch u cheap
~ ɟkao d u duke
Ðd͡ʒ ~ d͡ʑkao j u jeep
Ėɛ ~ ǝkao e u better
Ę ~ kao ya u yam
Ĺ ~ ʎkao lj, obično prije j, n ili s
Ń ~ ɲkao nj, obično prije j ili s
Ȯə ~ ʌkao o u memory
Ŕ ~ podignuta alveolarna trila
Ś ~ ɕkao sh u sheet
~ ckao t u tube
Ųo ~ ʊizmeđu ow u Američkom mow i ew u hew
Ź ~ ʑzvučni ekvivalent ś

Napomene:

 1. Ovdje je posebno zanimljiv lik ę. „Tvrdi” izgovor ɛ je karakterističan za južnoslovenski, ali u ostalim jezicima njegov izgovor varira između ja, i jɔ̃. Prateći pravilo većine, e bi trebalo da se izgovara kao tvrdo ɛ, ali ę više kao . To znači da se ę ponaša kao ě a ne e, i kao ě može ublažiti prethodni suglasnik.
 2. Uprkos ogoneku, ę i ų se ne izgovaraju kao nazalni samoglasnici kao u poljskom!
 3. Meki suglasnici ś ź ŕ (izgovaraju se tvrdi u južnoslovenskom, djelimično iu češkom i slovačkom) ostvaruju se ili tako što nakon tvrdog suglasnika slijedi zvuk sličan j, ili omekšavanjem ili palatalizacijom.
 4. Kada slovo ŕ djeluje kao meki pandan slogovnom r, ono može ublažiti prethodni suglasnik ili imati iza njega j: mŕtvy mjǝrtvɪ.
 5. Meki suglasnici ľ i ń se koriste za pisanje lj i nj prije j, što rezultira određenim produženjem potonjeg, na primjer dělańje dʲɛɫanʲĭɛ.

Stres

Akcentuacija je besplatna. Međutim, ako želite da ostanete na sigurnoj strani, zaslužujete preporuku da slijedite kao smjernice:

 • Kada reč ima dva sloga, naglasak pada na prvi slog.
 • Kada riječ ima tri sloga, naglasak pada na prvi ili drugi slog.
 • Kada riječ ima četiri sloga, naglasak pada na drugi ili treći slog.
 • na stres ne bi trebalo da utiče pregib; ako se pridjev běly izgovara běly, genitiv treba da se izgovara bělogo a ne bělogo.
 • Općenito, bolje je izbjeći naglasak koji pada na prefikse, sufikse, padežne nastavke itd.

Opća napomena

Kada je reč o govoru, uvek treba imati na umu da slušalac verovatno nije upoznat sa interslavenskim, a čak i ako jeste, nije navikao da ga sluša. Kad god u razgovoru koristite interslavenski, uvijek vodite računa da vas osoba s kojom razgovarate zaista razumije. Govorite polako, održavajte kontakt očima, jasno artikulirajte i uvijek budite dobar slušatelj. Uostalom, komunikacija nije samo stvar jezika, podjednako je važan i neverbalni dio.

Isto, možda čak i više, važi i kada se obraćate publici. Interslavenski je konstruisan da maksimizira razumljivost, ali to ne znači da svaki Sloven može razumjeti svaku njegovu riječ. Slušanje interslavenskog je stvar stalnog uspostavljanja veza i konotacija, i kad god osoba čuje riječ koju ne razumije – što je sasvim neizbježno – postoji velika vjerovatnoća da počne razmišljati o tome i propustiti ostatak rečenice. Neophodno je da svojoj publici date sve vreme koje joj je potrebno da obradi vaše informacije, da ih pustite. Zato nemojte govoriti brzo, govorite jasno, duboko udahnite između rečenica, koristite prozodiju koliko god možete, i tako dalje...

Pravne informacije
This article has been ponovno objavljeno with the permission of its original author, Jan van Steenbergen.