Skip to main content

Čísla 1-10 v slovanských jazykoch

Automatický preklad
Tento článok bol automaticky preložený a môže obsahovať chyby. Zabezpečenie prekladu do viac ako desiatich jazykov je náročná úloha a tešíme sa na vašu pomoc. Ak nám chcete pomôcť zlepšiť kvalitu našich prekladov, kontaktujte nás na Discord. Prípadne môžete navrhnúť opravy priamo cez GitHub.

Prirodzené slovanské jazyky

Jazyk12345678910
Preto-Slávicjedinŭdŭvatrĭječatyrepäťšesťsiedmichosemdeväťdesiat
staroslovienčinaѥдынъpílatriѥštyripѧtšesťsedemosemdievčaдесѧт
Starý novgorodskýjeden pílatri (ѥ)štyripѧtšesťsedemosemdievčaдесѧт
starý ruskýjeden pílatriѥštyripѧtšesťsedemosemdievčaдесѧт
ruskýjedendvatrištyripäťšesťsedemosemdeväťdesať
bieloruskýjedendvatrištyripäťšesťsedemosemdeväťdesať
Podlachianodindvatryštyrypjaťšêsťsiêmvôsimdeveťdeseť
Ukrajinčinajedendvatrištyripäťšesťsimosemdeväťdesať
Rusínjedendvatrištyripäťšesťsedemvšetkýmdeväťdesať
Huculodendvatrişterǐpǐechǐşîschǐsimvizimdeawichǐdeasichǐ
lemkovsko-rusínskyjedendvatrišpendlíky, špendlíkypäťbridlicasimosem, osemdeväťdesať
Silesianjedyndwatrištypjyńćšeśćsivýmuoźymdźewjyńćdźeśyńć
angličtinajedendvatrištyripäťšesťsedemosemdeväťdesať
kašubčinajedendwazobudiť sasztrepiãcszescsedemani niedzewiãcdzesãc
Polabianahojnepočujúcislzacitovaťpåtposlednýsidĕmvisĕmdivātdisąt
Dolnolužická srbčinajadendvatśistyripěśšesťsedimôsmyjeeeety si
Upper Sorbianjedyndwajtřištyripjećšěsćsydomwosomdźewjećdźesać
Slovakjedendvatrištyripäťšesťsedemosemdeväťdesať
Slovakjedendvatrištyripäťšesťsedemosemdeväťdesať
slovenskyjedendvatrištyripäťšesťsedemosemdeväťdesať
Kajkavská chorvátčinajedendvatrištyripäťšesťsedemosemdeväťdesať
Čakavian Croatianenyduytarycetyrpetšeštšedanošandevetdešet
chorvátsky/bosnianskyjedendvatrištyripäťšesťsedemosemdeväťdesať
srbskýjedendvatrištyripäťšesťsedemosemdeväťdesať
Macedónskyjedendvatrištyripäťšesťsedemosemdeväťdesať
bulharčinajedendvatrištyripäťšesťsedemosemdeväťdesať
Russenorskodintvatri sheteripjôetsêstsomvôsombohatýnedostatok

Vybudované slovanské pomocné jazyky

Jazyk12345678910
ruský jazyk (Križanić)jedendvatrištyripäťšesťsedemosemdeväťdesať
všeslovanský jazyk (Zákaz)jedinýdvatrištyripjatšesťsedemosemdeväťdesať
Vsjeslovianьskyь (Bambas)jedinýdvatrištyripiatšesťsedemosemdievjatdiesjat
Uzajemni Pravopis Slavjanski (Magyar)jedendvatrištyripäťšesťsiedmyosemdeväťdesať
Neuslawisch (Hošek)jedendvatričítarispätýšesťsedemosemdevjatdesiať
Občeslovjanski (Hošek)odíndvatričatyrepjatjšiestasedemosemdevjatjdesaťj
Slavína (konečný)éndvatrečverpäťšesťsedemosemdeväťdesať
Slovančina (Kolkop)prvvtiertretštvrťpetſestsedemosemdeväťdesať
slovanský (Holý)skdvatrištyripäťšesťsedemosemdeväťdesať
Slovan (Žídek)ednadvatrichtorpiatšiestysodomaosumdavetdasot
Meždunarodski jazikjedendvatrištyripäťšesťsedemosemdeväťdesať
Slovio, Ruslavskdindvatricxtirpiatsexysiemvosvývojdes
Slovojedindvatričtyripęťšesťsedmosmdevęťdesęť
Glagolicajedendvatrištyripäťšesťsedemosemdeväťdesiať
Proslavaedindvatrichetripatshestsedemosemdevatdesat
Panslavienedindvatriqetiripäťxestsedemosemdeväťdesať
Medjazik (slovanský jazyk)jedinýdvatrištyripäťs'estsedemosemdeväťdesať
Slovienskendvetris'tirpets'essemosdevdes
Slovianskijedindvatričetyripeťšesťsedmosmdeveťdeset
Slavenen (Noven Slovio)edindvatricetirpentxestsedemosemneventdesať
slovanskýjedinýdvatrištyripiatšesťsedemosemdeväťdesať
slovanský jazykjedendvatrištyripäťšesťokremosemdeväťdesať
Novoslovienskijiedindvatrištyripiatšesťsedemosemdeviatdesať
Naučny Medžuslovjanskijedindvatričetyripęťšesťsedmosmdevęťdesęť
Sloviantojedinýdvatrištyripäťšesťsedemosemdeväťdesať
praslovančinajedinýdvatrištyripäťšesťsedemosemdeväťdesať
RusantoOdindvatricxetirepiatsxestsemvšetkyodchýliť sadesiata
slovenskýjedendvitrichotiripiatyshestisiedmyosedmideviatydesiata
benátskyjesťdvatrištyripäťšesťsedemosemdeväťdesať
Nowoslownicajedendvatrištyripäťšesťsedemosemdeväťdesať
Slovenská nová lingvafranka (SNL)jedendvatriczeterdomáce zvieraszestsedemvosadevetdesať

Vymyslené severoslovanské jazyky

Jazyk12345678910
Severianiedøndvatriisxøtirpäťsxestsiedmyosemdeväťdesať
Vozgian (Gŭor vŭozgašchai)іђінdvaћріchadirпенћшећsedemosemдёенћvpravo
Našica (old)edetdevatriecetirepetsiestsedemosemdeväťdesať
Nasika (nová)inutatiirävtákpäťdesiatánosettomistómiateenagertesemti
Severskjedendvatrečopäťšesťsedemosemdeväťdesať
Mreziskjedenťavaterastanpintashastasedemosemdeväťdesať
Oslávenéškaredýťavapohonystanpintashastasedemosemdeväťdesať
Slaviskv jeho domedevateraštarapintašaštasedammôj starýdevetdésat
Ijslovajijndvistrisjörispjemonasjödemästemsneh disam
Škodajerinodovatrijet'ietiirimalýsieteuosmedievientediesiente-
novegradskýjedenduatrištyripiatyšiestyshenyiôsmydeviatystať sa
Onegian (Onegskoi ezeik)jedendvatrištyripäťšesťsedemosemdeväťdesať
Rothian (Ježiš Kristus)jödindvaTriššetüri------