Skip to main content

Jednoduchá gramatika

Automatický preklad
Tento článok bol automaticky preložený a môže obsahovať chyby. Zabezpečenie prekladu do viac ako desiatich jazykov je náročná úloha a tešíme sa na vašu pomoc. Ak nám chcete pomôcť zlepšiť kvalitu našich prekladov, kontaktujte nás na Discord. Prípadne môžete navrhnúť opravy priamo cez GitHub.

Zjednodušená gramatika alebo Slovianto je veľmi zjednodušená forma interslovančiny, ktorá umožňuje neslovanským ľuďom vyjadrovať sa na úplne základnej úrovni pri návšteve slovanských krajín alebo udržiavaní kontaktu so Slovanmi cez internet. Gramatika je obmedzená na nevyhnutné minimum a formy, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné, sa nepoužívajú vôbec. Keďže neobsahuje nič, čo by sa nedalo nájsť v slovanských jazykoch, výsledok nebude pre slovanských hovoriacich vyzerať ani znieť príliš trápne, skôr im bude pripomínať jazyk, ktorý používajú malé deti.

Slovianto možno použiť aj ako prvý krok v procese učenia sa „skutočného“ medzislovanského jazyka. Je skonštruovaný tak, aby sa dal postupne rozširovať o nové kúsky, ktoré sa vyskytujú v zložitejších verziách. Rozlišujeme teda tri rôzne úrovne, pričom každá z nich pridáva nové prvky, ktoré približujú Slovianto k medzislovančine:

  • Úroveň 1 – najjednoduchšia úroveň: žiadne pohlavie, žiadne pády, iba jednotné/množné číslo, jedna koncovka slovesa na čas
  • Úroveň 2 – úvod do rodu, jednoduchý model spájania slovies (veci, ktoré možno nájsť vo všetkých slovanských jazykoch)

Pracovný názov Slovianto je portmanteau slovo pre „slovanské esperanto“. Tento názov, aj keď trochu namyslený, odkazuje na jednoduchosť Slovianto: nemá žiadne pohlavie, žiadne prípady, žiadny aspekt, malú konjugáciu a žiadnu nepravidelnosť. Tu sa však podobnosť s esperantom končí, pretože prostriedky Slovianto na zjednodušenie sú v skutočnosti oveľa viac podobné tým, ktoré používa Interlingua.