Skip to main content

Gramatika

Automatický preklad
Tento článok bol automaticky preložený a môže obsahovať chyby. Zabezpečenie prekladu do viac ako desiatich jazykov je náročná úloha a tešíme sa na vašu pomoc. Ak nám chcete pomôcť zlepšiť kvalitu našich prekladov, kontaktujte nás na Discord. Prípadne môžete navrhnúť opravy priamo cez GitHub.

Medzislovančina je pre Slovanov prirodzený a veľmi široko zrozumiteľný jazyk. Je úplne založený na formách spoločných pre slovanské jazyky, a keď žiadne spoločné formy neexistujú, na väčšinových riešeniach. Má gramatický rod, šesť pádov plus voliteľný vokatív, verbálny aspekt a úplnú konjugáciu – veci, ktoré pozná prakticky každý Slovan. Okrem toho obsahuje aj niektoré materiály, ktoré vo väčšine slovanských jazykov chýbajú, ale znalosť ktorých môže veľmi pomôcť pri pochopení jazykov, ktoré ho používajú.

V porovnaní s prirodzenými slovanskými jazykmi je tento gramatický model stále pomerne jednoduchý a pravidelný. Výnimky sú zriedkavé a väčšina nepravidelností je eliminovaná prostriedkami, ktoré poskytujú samotné slovanské jazyky, bez zavádzania akejkoľvek umelosti.

Tento gramatický model je primárne určený na komunikáciu medzi Slovanmi rôznych národností, ale môžu ho samozrejme použiť aj Neslovania, ktorí chcú komunikovať na serióznejšej úrovni. Je vhodná na kontakty a publikácie, ale aj ako prostriedok na nahliadnutie do podstaty slovančiny.

Právne informácie
This article has been republished with the permission of its original author, Jan van Steenbergen.