Skip to main content

Derivacija riječi

Automatski prijevod
Ovaj članak je automatski preveden i može sadržavati greške. Pružanje prijevoda na više od deset jezika je izazovan zadatak i radujemo se vašoj pomoći. Kontaktirajte nas na Discord ako nam želite pomoći da poboljšamo kvalitet naših prijevoda. Alternativno, možete predložiti popravke direktno putem GitHub.

Praslovenski

Riječi su bazirane na živim slovenskim jezicima, a kada se ovi drugi međusobno ne slažu, mi u osnovi slijedimo većinu primjenom sistema glasanja. Da bismo izbjegli nedosljednosti, moramo se pobrinuti da riječi koje koriste isti korijen uvijek koriste u istom obliku. Budući da svi slavenski jezici svoje oblike izvode iz opšteslovenskog na prilično predvidljiv način, nikada od njih direktno ne posuđujemo. Umjesto toga, slijedimo model za jednostavno izvođenje iz zajedničkog slovenskog. Ovo čini jezik lakšim za prepoznavanje i lakšim za upotrebu za sve. Čitanjem nekoliko tekstova, osoba će automatski brzo naučiti kako je dati zvuk u njegovom jeziku predstavljen u međuslavenskom.

Sljedeća tabela pokazuje kako se različiti zajedničkoslavenski glasovi i nizovi obrađuju u međuslavenskom. Imajte na umu da je u nekim slučajevima moguće napraviti razliku između sjevernoslavenske i južnoslavenske verzije (vidi aromatizacija).

Proto-SlavicOCSSlavic Interslavic Examples
Etymological alphabet Standard alphabet Etymological alphabet Standard alphabet
yꙑ, ъиESl./WSl. y, SSl. iyybyti, dobrybyti, dobry
ěѣRU/BE 'e, UK i, PL ie/ia, CZ ě/e/a, SKie/e/a, SL/SR/MK e, HR (i)je, BG e/jaěěsvět, rěkasvět, rěka
ęѧESl. ja, PL ią/ię, CZ a/ě, SK ä/a/ia, SSl.eęejęzyk, svętyjezyk, svety
ǫѫPL ą/ę, CZ u/ou/i, SL o, MK a, BG ă/a, otherwise uųupųt́, rųkaput, ruka
initial ǫ-ѫ-RU/CZ/SK u-, PL wą-, SB wu-; other languages are less consistentvų-vu-troby, pakvutroby, pavuk
strong ььBCMS a, otherwise eėeotėc, pėsotec, pes
strong ъъESl./SK/MK o, PL/CZ/SL e, BCMS a, BG ăȯosȯn, pěsȯkson, pěsok
(C)orC
(C)olC
ра
ла
ESl. (o)ro/(o)lo, PL ro/ło, SSl./CZ/SK ra/la
ra
la
gd, kva
gva, mdy
grad, krava
glava, mlady
(C)erC
(C)elC
рѣ
лѣ
ESl. (e)re/(o)lo, PL rze/le, CZ ře/lě, SKre/lie, SL/SR/MK re/le, HR rije/lije, BGrja/lja

bg, pd
mko
bg, pd
mko
CъrCръESl. or, PL ar, BG ъr, otherwise rrrtrg, krčmatrg, krčma
CьrCрьESl. er, PL ar/ierz, BG ъr, otherwise rŕrdŕžati, smŕdržati, smrt
CъlCRU/SL/MK ol, BE/UK ou, PL oł/łu/eł, CZ/SKl/lu, BCMS u, BG ъlȯloldȯlg, kȯlbasadolg, kolbasa
CьlCльRU/SL/MK ol, BE/UK ou, PL oł/łu/eł/il, CZ/SKl/lu, BCMS u, BG ъlȯloltȯlsty, vȯlktolsty, volk
pj, bj,
mj, vj
пль, бль...ESl./SSl. plj, blj..., WSl. p, b...pj, bj, mj, vjpj, bj, mj, vjkupjų, zemjakupju, zemja
lь, lj
nь, nj
ль
нь
ESl./PL ľ/ń, otherwise ľ/l, ń/nlj
nj
lj
nj
ljubiti, hvaljeńje
denj, hrånjeńje
ljubiti, hvaljenje
denj, hranjenje
rь, rjрьRU/PL/CZ/SL ŕ, otherwise rŕ, rjr, rjcaŕ, tvorjeńjecar, tvorjenje

ть
дь
RU/UK/SK t́/d́, PL/BE ć/dź, CZ/SSl. t/d
t
d
kos
dóž
kost
dožd

сь
зь
ESl./PL ś/ź, otherwise s/zś
ź
s
z
loś
knęź
los
knez
sj
zj
ш
ж
everywhere š/žš
ž
š
ž
prošų
žeńje
prošu
teženje
tj, kt́
dj, gd́
щ
жд
ESl./SL č, WSl. c, BCMS ć, MK kj, BGšt
ESl. ž, PL dz, CZ/SK z, SL d/j, BCMSđ, MK gj, BG žd
ć
đ
č
svěća, noć
među
svěča, noč
meu
ščщCZ/SK/SSl. št, otherwise ščščščščetkaščetka
tl, dlлESl./SSl. l, WSl. tl/dlllmoliti, grlomoliti, grlo
gгUK/BY/CZ/SK h, otherwise gggglåva, jegoglava, jego
lьje, nьje
tьje, dьje
sьje, zьje
rьje
льѥ, ньѥ
тьѥ, дьѥ
сьѥ, зьѥ
рьѥ
RU lije/nije, UK llja/nnja, PL le/nie, CZlí/ní, SK lie/nie, SL/SH/MK lje/nje, BGl(i)e/n(i)eĺje, ńje
ŕje
t́je, d́je
śje, źje
lje, nje
rje
tje, dje
sje, zje
usiĺje, dělańje, primoŕje, žit́je, orųd́je, podlěśjeusilje, dělanje, primorje, žitje, orudje, podlěsje

Međunarodni vokabular

Sloveni ne žive na ostrvu, a tokom vekova njihovi jezici su posuđivali i mnoge neslovenske reči. Dio tih riječi preuzet je od njihovih direktnih susjeda (njemački, romanski, turski). Rečnik ovog tipa rijetko je pronašao put do cijele jezičke porodice. Na primjer, njemačke pozajmice su mnogo češće u zapadnoslovenskom nego u ruskom ili bugarskom, dok se riječi turskog porijekla mogu naći u južnoslavenskom mnogo više nego u drugim slovenskim jezicima. Kao rezultat toga, većina ovog vokabulara nije uobičajeno razumljiva i stoga se ne koristi u međuslavenskom.

Druga kategorija je međunarodni vokabular, uglavnom iz latinskog i grčkog, ali kasnije i iz francuskog i nedavno engleskog. Riječi ovog tipa obično su slične širom Evrope i drugih dijelova svijeta. Oni su sastavni dio svakog slovenskog jezika i mogu biti od velike pomoći u postizanju međusobne razumljivosti, posebno među obrazovanijima. Međunarodne riječi su praktički identične u svim jezicima i jedva da postoje varijacije u značenju. Kada posuđujemo internacionalni vokabular, ostajemo što je moguće bliže pravopisu izvorne riječi, prilagođavajući ga samo onoliko koliko pravopis zahtijeva. Međutim, posebno za grčko-latinski vokabular ide sljedeće:

 • Izbjegavaju se geminirani suglasnici: gramofon, grupa.
 • Grčki suglasnici th i ph su pojednostavljeni na t i f: teatr, fenomen
 • Grčki y je napisan i, što je bliže i pravopisu i izgovoru u većini slovenskih jezika: sistem, fizika
 • Zvuk k je uvijek napisan k a nikada c: kontakt
 • Zvuk x (često predstavljen sa ch) je napisan h: psiholog.
 • Zvuk y (na njemačkom napisano ü, na francuskom u) postaje ju: bjuro.
 • Između samoglasnika, zvuk z (napisan -s-) postaje z: baza.
 • Između samoglasnika, zvuk s (napisan -ss-) postaje s: masa.

Osim toga, završeci su prilagođeni na predvidljiv način onome što je najčešće u slovenskim jezicima:

 • Glagoli latinskog porijekla (često -ate, -fy, -ise/-ize na engleskom, -ieren na njemačkom) imaju -ovati: organizovati , komunikovati.
 • Latinica -ia (prevedeno na engleskom kao -ia ili -y) postaje -ija: ekonomija.
 • Engleski -sis (od grčkog) postaje -za: kriza.
 • Imena hemijskih elemenata itd. na -ium postaju -ij: helij, kriterij.
 • Riječi na -um i -us općenito zadržavaju ove završetke: forum, korpus.
 • Engleski -ty (latinica -tas, -tatis) postaje -tet: universitet.
 • Engleski -ics postaje -ika: ekonomika.
 • Engleski -ism postaje -izm: komunizm.
 • Engleski -ist postaje -ist: komunist.
 • Engleski -sion postaje -zija: televizija.
 • Engleski -ssion postaje -sija: diskusija.
 • Engleski -tion postaje -cija: akcija.
 • Pridjevi izvedeni od ovih imenica imaju završetak -ijny: televizijny, tradicijny.
 • Engleski pridevi na -al (latinski -alis) završavaju se na -alny: neutralny.
 • Engleski pridevi u -ic, -ical (latinski -icus) imaju završetak -ičny: specifičny, komičny.
 • Engleski pridevi u -ive (latinski -ivus) imaju završetak -ivny: pozitivny.
 • Engleski pridevi u -ous (latinski -osus) imaju završetak -ozny: seriozny.

Problematičnije su riječi posuđene iz engleskog. Kada pišemo latiničnim pismom, možemo zadržati originalni pravopis (bypass, knockout, jazz, teenager). Međutim, mnogi tekstovi na međuslavenskom jeziku su pisani ćirilicom ili u oba pravopisa paralelno, često uz pomoć programa za transliteraciju, i naravno treba izbjegavati pisanje bypass ili knockout ćirilicom! U većini slučajeva, radije bismo primijenili fonetički pristup: bajpas, nokaut, džaz, tinejdžer, budžet, biznes, mjuzikl, futbol, koktejl, itd.